Language selection

English (United Kingdom)

СЕМИНАРИ В ЛОЗЕНЕЦ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ

С    Е    М    И    Н    А    Р    И

в Лозенец

през септември 2012г.

 

 

Софийски адвокатски съвет обявява на всички адвокати, членове на САК, че организира следните семинари през месец септември 2012г. в „Почивна база – Лозенец” в село Лозенец, община Царево, Бургаска област:

 

1/ Семинар за периода 14 септември (петък) – 16 септември (неделя) 2012 г.;

Семинарът ще бъде обособен основно за групата колеги, които са участвували в първите семинари на „Почивна база – Лозенец” през 1980-те години по повод и във връзка с честванията през 2012 г. на 115 години от основаването на Софийска адвокатска колегия.

За семинара ще бъдат поканени своевременно чрез ръководството си колеги от Бургаската адвокатска колегия.

Настаняването започва след 14.00 часа на 13 септември 2012г. – четвъртък.

Тематиката и лекторите ще бъдат уточнени допълнително.

Очаквайте и следете на сайта за съобщение!

 

2/ Семинар за периода 21 септември (петък) – 23 септември (неделя) 2012 г.;

Семинарът е обособен основно за млади адвокати, колеги от САК, с оглед необходимостта от подпомагане на тази категория колеги при техните начални стъпки в адвокатската професия и по повод и във връзка с честванията през 2012 г. на 115 години от основаването на Софийска адвокатска колегия.

За семинара е поканена група адвокати от Варненската адвокатска колегия.

Настаняването започва след 14.00 часа на 20 септември 2012г. – четвъртък.

Очаквайте и следете на сайта за допълнителна информация!

 

За семинара са определени следните теми и лектори:

 

21 септември 2012 г.:

„ТИПИЧНИТЕ НАРУШЕНИЯ НА КОНВЕНЦИЯТА ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ОСНОВНИТЕ СВОБОДИ (КЗПЧОС) И НЕЕФЕКТИВНОСТТА НА ВЪТРЕШНОПРАВНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА СРЕЩУ ТЯХ”

Лектор : адв. Михаил Екимджиев от Пловдивска адвокатска колегия

22 септември 2012 г.:

„Законът за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) и преюдициалното запитване до Съда на Европейския съюз (СЕС), като средства за защита срещу нарушенията на Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи (Конвенцията) и на правата на Европейския съюз (ЕС)”

Лектори : адв. Катина Бончева и адв. Гинка Черничерска – адвокати от Пловдивска адвокатска колегия

23 септември 2012 г.:

„ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА РАБОТАТА С КЛИЕНТИ В АДВОКАТСКАТА КАНТОРА”

 

 

3/ Семинар за периода 28 септември (петък) – 30 септември (неделя) 2012 г.;

Семинарът е обособен за групата колеги, които са участвували в семинарите на „Почивна база – Лозенец” през 1990-те и през 2000-те години по повод и във връзка с честванията през 2012 г. на 115 години от основаването на Софийска адвокатска колегия.

Настаняването започва след 14.00 часа на 27 септември 2012г. – четвъртък.

Тематиката и лекторите ще бъдат уточнени допълнително.

Очаквайте и следете на сайта за съобщение!

 

 

 

АКТУАЛНО!

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА

Уважаеми колеги,

          Общото събрание на адвокатите от страната ще започне на 21 февруари 2015г. (събота) от 8,30 ч., а в хипотезата на чл.111, ал.3, изречение 2 от Закона за адвокатурата (при спадащ кворум) - от 9,30 часа в Зала №3, етаж VІІ-ми на Националния дворец на културата.

          Всички делегати от Софийска адвокатска колегия са поканени да участват и да вземат или да подкрепят позиция, която споделят, в тези трудни за Адвокатурата дни.

          Делегатите нямат право да упълномощават друг делегат или друг адвокат да ги представлява пред Общото събрание на адвокатите от страната, съгласно измененията на Закона за адвокатурата от 2012г.

          Делегатите от Софийска адвокатска колегия са изрично изброени в Протокола от допълнителния избор за ДЕЛЕГАТИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИ В СТРАНАТА“ от 01 февруари 2015г. за Допълнителен избор за органи на Софийската адвокатска колегия, публикуван на сайта на САК

ТУК: http://www.sak-sas.bg/bg/lawyer-elections-2015/1287-laweyrs-elections-2015-final-delegati

          Съгласно решение на Висшия адвокатски съвет от 13 февруари 2015г. (петък), което не подлежи на обжалване, публикувано на сайта на САК (http://www.sak-sas.bg/), ЖАЛБИТЕ ПРОТИВ ИЗБОРА НА ДЕЛЕГАТИ НЕ СА УВАЖЕНИ и ВСИЧКИ ИЗБРОЕНИ ЗА ИЗБРАНИ ДЕЛЕГАТИ в Решението на Избирателната комисия СА ДЕЛЕГАТИ за 2015г. и са очаквани да се явят и да защитят интересите на Софийска адвокатска колегия!

 ДОБРЕ ДОШЛИ!