Language selection

English (United Kingdom)

СЕМИНАРИ В ЛОЗЕНЕЦ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ

С    Е    М    И    Н    А    Р    И

в Лозенец

през септември 2012г.

 

 

Софийски адвокатски съвет обявява на всички адвокати, членове на САК, че организира следните семинари през месец септември 2012г. в „Почивна база – Лозенец” в село Лозенец, община Царево, Бургаска област:

 

1/ Семинар за периода 14 септември (петък) – 16 септември (неделя) 2012 г.;

Семинарът ще бъде обособен основно за групата колеги, които са участвували в първите семинари на „Почивна база – Лозенец” през 1980-те години по повод и във връзка с честванията през 2012 г. на 115 години от основаването на Софийска адвокатска колегия.

За семинара ще бъдат поканени своевременно чрез ръководството си колеги от Бургаската адвокатска колегия.

Настаняването започва след 14.00 часа на 13 септември 2012г. – четвъртък.

Тематиката и лекторите ще бъдат уточнени допълнително.

Очаквайте и следете на сайта за съобщение!

 

2/ Семинар за периода 21 септември (петък) – 23 септември (неделя) 2012 г.;

Семинарът е обособен основно за млади адвокати, колеги от САК, с оглед необходимостта от подпомагане на тази категория колеги при техните начални стъпки в адвокатската професия и по повод и във връзка с честванията през 2012 г. на 115 години от основаването на Софийска адвокатска колегия.

За семинара е поканена група адвокати от Варненската адвокатска колегия.

Настаняването започва след 14.00 часа на 20 септември 2012г. – четвъртък.

Очаквайте и следете на сайта за допълнителна информация!

 

За семинара са определени следните теми и лектори:

 

21 септември 2012 г.:

„ТИПИЧНИТЕ НАРУШЕНИЯ НА КОНВЕНЦИЯТА ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ОСНОВНИТЕ СВОБОДИ (КЗПЧОС) И НЕЕФЕКТИВНОСТТА НА ВЪТРЕШНОПРАВНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА СРЕЩУ ТЯХ”

Лектор : адв. Михаил Екимджиев от Пловдивска адвокатска колегия

22 септември 2012 г.:

„Законът за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) и преюдициалното запитване до Съда на Европейския съюз (СЕС), като средства за защита срещу нарушенията на Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи (Конвенцията) и на правата на Европейския съюз (ЕС)”

Лектори : адв. Катина Бончева и адв. Гинка Черничерска – адвокати от Пловдивска адвокатска колегия

23 септември 2012 г.:

„ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА РАБОТАТА С КЛИЕНТИ В АДВОКАТСКАТА КАНТОРА”

 

 

3/ Семинар за периода 28 септември (петък) – 30 септември (неделя) 2012 г.;

Семинарът е обособен за групата колеги, които са участвували в семинарите на „Почивна база – Лозенец” през 1990-те и през 2000-те години по повод и във връзка с честванията през 2012 г. на 115 години от основаването на Софийска адвокатска колегия.

Настаняването започва след 14.00 часа на 27 септември 2012г. – четвъртък.

Тематиката и лекторите ще бъдат уточнени допълнително.

Очаквайте и следете на сайта за съобщение!

 

 

 

АКТУАЛНО!

ВИЖТЕ КАНДИДАТИТЕ ЗА ИЗБОРИТЕ В СИНЬО

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, СЛЕД ОКОНЧАТЕЛНОТО ПРОИЗНАСЯНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ С ПРОТОКОЛ 8 МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ПО-ДОЛУ ОКОНЧАТЕЛНОТО ПОДРЕЖДАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ОРГАНИ НА САК СЪГЛАСНО ДВАТА ПРОТОКОЛА - 5 и 8

КАНДИДАТИТЕ НА ОБЕДИНЕНИЕ „АДВОКАТИ ЗА ПРОМЯНА И РАЗВИТИЕ“ СА ОЦВЕТЕНИ В СИН ЦВЯТ ЗА ВАШЕ УЛЕСНЕНИЕ.

 

 

---------------------------------------------

ПРОТОКОЛ № 5 от заседание на Избирателната комисия

ПРОТОКОЛ №5

от заседание на Избирателната комисия

по чл. 99, ал. 2 във връзка с чл. 101 от ЗА

 ПОДРЕЖДАНЕТО И БРОЯ НА КАНДИДАТИТЕ СА ИЗМЕНЕНИ С ПРОТОКОЛ №8 / 20.01.2015 Г. НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ И ПРИДОБИВА СЛЕДНИЯ ВИД:

 

Днес, 9 януари 2015 г., в гр. София се проведе заседание на Избирателната комисия по чл. 99, ал. 2 във връзка с чл. 101 от ЗА, избрана на съвместно заседание на САС, ДС и КС при САК на28.10.ина 18.11.2014г., в състав:

 

Председател -       Захаринка Тодорова Мазнева-Драгиева

Членове:                 Никола Николов Касабов и

                                   Георги Иванов Неделчев

 при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на предложения за членове на органи на САК, постъпили след постановяване на решението на Избирателната комисия от 30.12. 2014 г., отразени в протокол № 4.

2. Поправка на явни фактически грешки в решението от 30.12. 2014 г.исъответнипромени в списъка на кандидатите за членове на органи на САК.

 

След обсъждане на въпросите от дневния ред Избирателната комисия единодушно прие следните решения:

 

По т. 2 от дневния ред:

ДОПУСКА ПОПРАВКА на явни фактически грешки в решението от 30.12. 2014 г. като вместо обявения с решението от 30.12. 2014 г. се счита, че обявеният списък на кандидатите за членове на органи на САК е следният:

 

І. КАНДИДАТИ, ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САК

 


1    ПЕТЪР ИВАНОВ КИТАНОВ
2    ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА МАЗНЕВА-ДРАГИЕВА
3    АЛБЕНА ВАСИЛЕВА ПЕНОВА
4    ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ДАНОВ
5    ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ЯНЕВ

 

 

ІІ. КАНДИДАТИ, ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА САС

ПОДРЕЖДАНЕТО И БРОЯ НА КАНДИДАТИТЕ СА ИЗМЕНЕНИ С ПРОТОКОЛ №8 / 20.01.2015 Г. НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ И ПРИДОБИВА СЛЕДНИЯ ВИД:

 

1    ЕМИЛ МИТКОВ ЙОШЕВ
2    ХРИСТО ТОДОРОВ ХРИСТОВ
3    НАТАЛИЯ ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА
4    МИЛЧО АЛЕКСАНДРОВ ЗАНЕВ
5    ПЕТЪР АНТОНОВ АНТОНОВ
6    БОРИСЛАВ СТАНКОВ ВЪЛЧЕВ
7    СОНЯ СТОЯНОВА ИВАНОВА
8    ДЕСИСЛАВА МЕТОДИЕВА МИРАЗЧИЙСКА
9    ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ КЕРЕЗОВ
10    ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ВЕЛИЧКОВ
11    КАТЕРИНА КОСТАДИНОВА КОНДАКЧИЕВА
12    МАРИЯ ВАСИЛЕВА ДЕЛЧЕВА
13    ВИКТОРИЯ ХРИСТОВА ВЛАДОВА
14    ЕФРОСИМКА КИРИЛОВА МИЛАНОВА
15    ВАНЯ ТРАЯНОВА СТОЯНОВА
16    ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВЪЛЧАНОВ
17    ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
18    ЗВЕЗДЕЛИН ЕМИЛОВ ЛАЗАРОВ
19    ЗЛАТИНА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
20    ХРИСТО ИВАНОВ ГРАДИНАРСКИ
21    ИГЛИКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
22    РОСЕН ЙОРДАНОВ ВОДЕНИЧАРСКИ
23    ВАСЯ ТОДОРОВА ИЛИЕВА
24    ДОБРОВЕСТ ДИМИТРОВ ПЕНЕВ
25    ДИАНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
26    ДИМИТЪР МАРИНОВ ДИМИТРОВ
27    РОЗАЛИНА ИЛИЕВА ИВАНОВА
28    АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ
29    АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ МАШЕВ
30    АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ ХАМЪНОВ
31    ВАЛЕНТИНА ХРИСТОВА РАЧЕВА-ЙОРДАНОВА
32    ВЕРОНИКА ДИМИТРОВА КАНЕЛОВА
33    ВИТАЛИ БОГДАНОВ ХАМБАРДЖИЕВ
34    ДИМИТЪР ГОСПОДИНОВ ТЕНЕВ
35    ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВА ГЕЧЕВА
36    ИЛИЯ ПАВЛОВ СТЕФАНОВ
37    МАКЕДОНИ ПЕТРОВ БИЗОВ
38    НИКОЛАЙ НИКОЛОВ НИКОЛОВ
39    ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ЧЕРГАРОВ
40    ПЛАМЕН ИВАНОВ ГИНОВ
41    РАЙНА ИВАНОВА АВРАМОВА-ЕЛАНДЖИЕВА
42    СВЕТЛАНА МЕТОДИЕВА ЛЮБЕНОВА-НЕЙКОВА
43    СТЕФАН ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ
44    СТЕФАН ЙОРДАНОВ ПЪРВАНОВ
45    ТАНЯ ПАНАЙОТОВА ГРАДИНАРОВА
46    ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
47    ФИЛКО ТРЕНДАФИЛОВ РОЗОВ
48    ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ДАНОВ
49    ВАЛЕРИ ЯНКОВ ТАРАНДОВ
50    ТЕОДОР АРТУРОВ БОЖИНОВ
51    НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ РУНЕВСКИ
52    МАРТИН ВАНЕВ ПОПОВ
53    ЛИДИЯ ВЪЧОВА ДИКОВА
54    ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ ЛЕКОВ
55    ЖАНЕТ ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
56    ВИОЛЕТКА СЪБЕВА СТОЯНОВА
57    МАРИЯ ДИМИТРОВА ВЪЛКАНОВА
58    ВЛАДИМИР РАДОСЛАВОВ ДОНЧЕВ
59    ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ЯНЕВ
60    ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ
61    ВАЛЕНТИНА ВИДИНОВА АДИРКОВА
62    ЕЛКА БОЙЧОВА ПОРОМИНСКА
63    МАРИЕЛА ЙОРДАНОВА СТАЙКОВА
64    КОНСТАНТИН ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
65    ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ АНГЕЛОВ
66    ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ТОНЧЕВ
67    ПЕЙЧО ЙОРДАНОВ ПЕЙЧЕВ
68    ЛЮБОМИР НИКОЛАЕВ ТАЛЕВ
69    ПЕТЯ СТАНИМИРОВА КОЛЧЕВА
70    АЛЕКСАНДЪР ЕМИЛОВ КАШЪМОВ
71    СИЛВИ ТОШКОВ ГАВРИЛОВ
72    ВЕНЕЛИН СЛАВЧЕВ СЛАВЧЕВ
73    НИКОЛАЙ ЕВГЕНИЕВ ТЕОХАРОВ
74    ВАЛЕРИЙ ИЛИЕВ ЖДРАКОВ
75    ЦЕНО ХРИСТОВ СТОЯНОВ
76    НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ РАНГЕЛОВ
77    ТОДОР ИЛИЕВ ТРИФОНОВ
78    ЯНКО КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ
79    МИЛЕ АНГЕЛОВ МИЛЕВ
80    ПЕТЪР ХРИСТОВ АТАНАСОВ
81    ЗДРАВКО ЦВЕТАНОВ ТЕОФАНОВ
82    ВЕСЕЛИНА БЛАГОЕВА ИВАНОВА
83    ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ВУЛЕВА
84    МАРИАНА СЛАВЧЕВА МИТОВА
85    ЯНИТА ГЕОРГИЕВА ТОНЧЕВА
86    ДИНКО ЙОРДАНОВ КЪНЧЕВ
87    МАРИАНА ИВАНОВА ЯКИМОВА
88    СВЕТЛАНА ИЛИЕВА БАЙЧЕВА
89    МАРИНА ИВАНОВА МАВРОВА


 

ІІІ. КАНДИДАТИ, ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА КС

 


  1    МИРЕЛА ЕМИЛОВА СТАНКОВА
  2    МИЛЧО АЛЕКСАНДРОВ ЗАНЕВ
  3    ПЕТЪР АНТОНОВ АНТОНОВ
  4    ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА МАЗНЕВА-ДРАГИЕВА
  5    КАТЕРИНА КОСТАДИНОВА КОНДАКЧИЕВА
  6    МАРИЯ ВАСИЛЕВА ДЕЛЧЕВА
  7    ВИОЛЕТКА СЪБЕВА СТОЯНОВА
  8    ВИКТОРИЯ ХРИСТОВА ВЛАДОВА
  9    ЕФРОСИМКА КИРИЛОВА МИЛАНОВА
10    ДИМИТЪР МАРИНОВ ДИМИТРОВ
11    РУМЯНА КИРИЛОВА СТОЕВА-СИДЕРОВА
12    АНТОН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
13    АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ МАШЕВ
14    АНЕТА КОСТАДИНОВА АНГЕЛОВА
15    ПЕТЪР ЦВЕТАНОВ НИНОВ
16    ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ ЛЕКОВ
17    ПЕТЯ СТАНИМИРОВА КОЛЧЕВА
18    ВЕЛИНА АСПАРУХОВА РАШКОВА
19    ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ
20    ЕЛКА БОЙЧОВА ПОРОМИНСКА
21    НИКОЛАЙ ИЛИЕВ НИКОЛОВ
22    СВЕТОЗАР СТЕФАНОВ СВЕТОЗАРОВ
23    ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ СТАНЧЕВ
24    ВЕСЕЛИНА БЛАГОЕВА ИВАНОВА
25    КАТЯ МИНЧЕВА КОЦЕВА
26    ПОЛИНА ЕЛЕНКОВА ЕЛЕНКОВА-ПЕШЕВА
27    НИКОЛА ДИМИТРОВ РАНГЕЛОВ
28    МАРИНА ИВАНОВА МАВРОВА

 

ІV. КАНДИДАТИ, ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДС


1    ЛЮДМИЛ НИКОЛОВ РАНГЕЛОВ
2    ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА МАЗНЕВА-ДРАГИЕВА
3    ВИОЛЕТКА СЪБЕВА СТОЯНОВА
4    АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ МАШЕВ
5    ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ СТАНЧЕВ

 

 

V. КАНДИДАТИ, ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ДС


1    КАТЕРИНА КОСТАДИНОВА КОНДАКЧИЕВА
2    МИЛЧО АЛЕКСАНДРОВ ЗАНЕВ
3    ПЕТЪР АНТОНОВ АНТОНОВ
4    ХРИСТО ТОДОРОВ ХРИСТОВ
5    ЯНКО КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ
6    НАТАЛИЯ НИКОЛОВА ТОДОРОВА
7    МИЛЕ АНГЕЛОВ МИЛЕВ
8    ВЕРА РУМЕНОВА ДАСКАЛОВА
9    ГИНКА ХРИСТОВА ТОДОРОВА
10    СВЕТОЗАР ГЕОРГИЕВ ЗЛАТАНОВ
11    ПЕТЪР ЕМИЛОВ СТАНКОВ
12    МОНИКА ПЕТРОВА АТАНАСОВА
13    МИЛЕН АНГЕЛОВ ДЮЛГЕРОВ
14    ПЕТЪР ХРИСТОВ АТАНАСОВ
15    ЦВЕТАН БЛАГОЕВ ДЖИГАНСКИ
16    ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА МАЗНЕВА-ДРАГИЕВА
17    МАРИЯ ВАСИЛЕВА ДЕЛЧЕВА
18    ВИОЛЕТКА СЪБЕВА СТОЯНОВА
19    ВИКТОРИЯ ХРИСТОВА ВЛАДОВА
20    ЕФРОСИМКА КИРИЛОВА МИЛАНОВА
21    АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ МАШЕВ
22    НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ОСТРОВСКИ
22    СВЕТЛАНА ЛАЗАРОВА СТОИМЕНОВА
23    БРИГИТА ЕМИЛОВА КОСТОВА-АТАНАСОВА
24    ЖАНЕТ ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
25    ИВАН ГЕОРГИЕВ ВЕЛОВ
26    ВЕЛИСЛАВА ПЕТРОВА КИРИЛОВА
27    ИВА ИВАНОВА ЗГУРОВА-ШОПОВА
28    ТОДОР ИЛИЕВ ТРИФОНОВ
29    НИКОЛА ДИМИТРОВ РАНГЕЛОВ
30    ИВАН МАРИНОВ ВЪЛЧЕВ
31    АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ ВЕЛИКОВ
32    ВЕРЖИНИЯ КАЛИНОВА ДАКОВА
33    МАРИЯ НИКОЛАЕВА СТЕФАНОВА
34    МАРИНЕЛА ИВАНОВА МАРИНОВА
35    ЦВЕТЕЛИНА МИТКОВА ДИМИТРОВА-УЗУНОВА
36    КИРИЛ ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
37    ЛЮДМИЛ ЦВЕТАНОВ МОШОЛОВ
38    МАРИАНА СЛАВЧЕВА МИТОВА
39    СИЛВИЯ ПЪРВАНОВА ЛЮБЕНОВА
40    ЛЮБОМИРА КОСТАДИНОВА КАРПУЗОВА
41    ЕЛЕОНОРА КИРИЛОВА ПЕТРОВА
42    ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ КЕРЕЗОВ
43    ДАНИЕЛА ИВАНОВА НИКИФОРОВА
44    ПОЛИНА ЕЛЕНКОВА ЕЛЕНКОВА-ПЕШЕВА
45    ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ВУЛЕВА
46    КАТЯ МИНЧЕВА КОЦЕВА
47    СВЕТЛА ХАРАЛАМБИЕВА СТОЙКОВА
48    МАРИНА ИВАНОВА МАВРОВА

 

 

Съгласно чл. 103 ал. 2 ЗАдв. решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяване списъка на кандидатите в канцеларията на САК пред Висшия адвокатски съвет.

Копие от този протокол да се публикува както на таблото в САС, така и на сайта на САК в Интернет.

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

Председател:

Членове:

 

1. .........................................

   
 

2. .........................................

--------------------------------------------------------

ПРОТОКОЛ № 8

от заседание на Избирателната комисия

по чл. 99, ал. 2 във връзка с чл. 101 от ЗА

 Днес, 20 януари 2015 г., в гр. София се проведе заседание на Избирателната комисия по чл. 99, ал. 2 във връзка с чл. 101 от ЗА, избрана на съвместно заседание на САС, ДС и КС при САК на 28.10. и на 18.11. 2014 г., в състав:

 Председател -         Захаринка Тодорова Мазнева-Драгиева

Членове:                   Никола Николов Касабов и

                                    Георги Иванов Неделчев

 при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Изготвяне регистър на предложенията за делегати за общото събрание на адвокатите в страната.

 2. Разглеждане на молби за поправки на явни фактически грешки в решенията на ИК, отразени в протокол № 7 от 16.01.2015 г.

(ИЗВАДКА!!!)

 ПОДРЕЖДАНЕТО И БРОЯ НА КАНДИДАТИТЕ СА ИЗМЕНЕНИ С ПРОТОКОЛ №8 / 20.01.2015 Г. НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ И ПРИДОБИВА СЛЕДНИЯ ВИД:

1.3. ДОПУСКА поправка на явни фактически грешки в решението на Избирателната комисия от 16.01.2015 г. в частта му относно обявяване на списъка на кандидатите за делегати, като този ОКОНЧАТЕЛЕН СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА придобива следната поредност на кандидатурите в съответствие с реда на постъпилите предложения:

1    ЛЮДМИЛ НИКОЛОВ РАНГЕЛОВ
2    АННА ИЛЧЕВА СЕРАФИМОВА
3    ХРИСТО ТОДОРОВ ХРИСТОВ
4    МИЛЧО АЛЕКСАНДРОВ ЗАНЕВ
5    ПЕТЪР АНТОНОВ АНТОНОВ
6    ГИНКА ХРИСТОВА ТОДОРОВА
7    ПЕТЪР ИВАНОВ КИТАНОВ
8    ВИОЛЕТКА СЪБЕВА СТОЯНОВА
9    ЕФРОСИМКА КИРИЛОВА МИЛАНОВА
10    ВИКТОРИЯ ХРИСТОВА ВЛАДОВА
11    ВАНЯ ТРАЯНОВА СТОЯНОВА
12    ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВЪЛЧАНОВ
13    АЛБЕНА ВАСИЛЕВА ПЕНОВА
14    ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
15    ЗВЕЗДЕЛИН ЕМИЛОВ ЛАЗАРОВ
16    ЗЛАТИНА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
17    ХРИСТО ИВАНОВ ГРАДИНАРСКИ
18    РОСЕН ЙОРДАНОВ ВОДЕНИЧАРСКИ
19    ИГЛИКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
20    ВАСЯ ТОДОРОВА ИЛИЕВА
21    ДОБРОВЕСТ ДИМИТРОВ ПЕНЕВ
22    ДИАНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
23    РОЗАЛИНА ИЛИЕВА ИВАНОВА
24    ДИМИТЪР МАРИНОВ ДИМИТРОВ
25    РУМЯНА КИРИЛОВА СТОЕВА-СИДЕРОВА
26    АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ
27    АНТОН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
28    АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ МАШЕВ
29    АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ ХАМЪНОВ
30    ВАЛЕНТИНА ХРИСТОВА РАЧЕВА-ЙОРДАНОВА
31    ВЕРОНИКА ДИМИТРОВА КАНЕЛОВА
32    ВИТАЛИ БОГДАНОВ ХАМБАРДЖИЕВ
33    ДИМИТЪР ГОСПОДИНОВ ТЕНЕВ
34    ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВА ГЕЧЕВА
35    ИЛИЯ ПАВЛОВ СТЕФАНОВ
36    МАКЕДОНИ ПЕТРОВ БИЗОВ
37    НИКОЛАЙ НИКОЛОВ НИКОЛОВ
38    ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ЧЕРГАРОВ
39    ПЛАМЕН ИВАНОВ ГИНОВ
40    РАЙНА ИВАНОВА АВРАМОВА-ЕЛАНДЖИЕВА
41    СВЕТЛАНА МЕТОДИЕВА ЛЮБЕНОВА-НЕЙКОВА
42    СТЕФАН ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ
43    СТЕФАН ЙОРДАНОВ ПЪРВАНОВ
44    ТАНЯ ПАНАЙОТОВА ГРАДИНАРОВА
45    ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
46    ФИЛКО ТРЕНДАФИЛОВ РОЗОВ
47    ВЕРА РУМЕНОВА ДАСКАЛОВА
48    МИЛЕН АНГЕЛОВ ДЮЛГЕРОВ
49    МОНИКА ПЕТРОВА АТАНАСОВА
50    НАТАЛИЯ НИКОЛОВА ТОДОРОВА
51    НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ОСТРОВСКИ
52    ПЕТЪР ЕМИЛОВ СТАНКОВ
53    СВЕТОЗАР ГЕОРГИЕВ ЗЛАТАНОВ
54    ЦВЕТАН БЛАГОЕВ ДЖИГАНСКИ
55    АНЕТА КОСТАДИНОВА АНГЕЛОВА
56    ПЕТЪР ЦВЕТАНОВ НИНОВ
57    БРИГИТА ЕМИЛОВА КОСТОВА-АТАНАСОВА
58    ЯНАКИ ЕНЧЕВ ЗИБИЛЯНОВ
59    РУМЯНА МОЕВА РАДКОВА
60    МАРИАНА ИВАНОВА НИКОЛОВА
61    РОСИЦА ЖЕКОВА ДЕМИРОВА
62    ИВА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
63    РЕНЕТА ГЕОРГИЕВА СТАНЧЕВА
64    МИЛЕНА ТОДОРОВА АТАНАСОВА
65    ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ДАНОВ
66    МАРИЯ ИВАНОВА ВЪЛКАНОВА
67    ИРИНА ВАСИЛЕВА НАЧКОВА
68    МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ЗЛАТКОВА
69    НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ТАНКОВ
70    ЖАНЕТ ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
71    ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ
72    ВЕСЕЛА СИМЕОНОВА САВОВА-ДИМИТРОВА
73    СТОЯН КРАСИМИРОВ КОЖУХАРОВ
74    МАЙКЪЛ БИЛАЛ ЕЛ-ТАЛ
75    ВЯРА АТАНАСОВА МУКОВА-ТОНЕВА
76    МИХАИЛ ИВАНОВ БОЯДЖЕВ
77    ЗЛАТКА СТЕФАНОВА ДИНЕВА
78    ГЕОРГИ ВАЛЕРИ СЛАНЧЕВ
79    ДАНИЕЛА СТЕФАНОВА ДОКОВСКА
80    ИНА НИКОЛАЕВА ЛУЛЧЕВА
81    ЙОРДАНКА ЧАНКОВА ВАНДОВА
82    ГЕОРГИ НИКОЛОВ АТАНАСОВ
83    ЦВЕТАНА ИВАНОВА ЧУКЛЕВА-НЕДЯЛКОВА
84    РАЛИЦА БОСИЛКОВА НЕГЕНЦОВА
85    ВАЛЕНТИН ГАБРИЕЛ БЕНАТОВ
86    ДИАНА КОЛЕВА ЗУЛЧЕВА
87    НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА ЛИЧЕВА
88    ДОБРИНКА ГЕОРГИЕВА ГЪРНЕВСКА
89    БОЙКО ЦВЕТКОВ БОТЕВ
90    МАРИЯ ВЕСЕЛИНОВА МУСОРЛИЕВА
91    ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ПЕНЕВ
92    РАЙНА ГЕОРГИЕВА БЕЛОВЕЖДОВА
93    ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ВЕЛИЧКОВ
94    ВЛАДИМИР РАДОСЛАВОВ ДОНЧЕВ
95    ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ЯНЕВ
96    ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ
97    ВАЛЕНТИНА ВИДИНОВА АДИРКОВА
98    ЕЛКА БОЙЧОВА ПОРОМИНСКА
99    МАРИЕЛА ЙОРДАНОВА СТАЙКОВА
100    КОНСТАНТИН ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
101    ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ АНГЕЛОВ
102    ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ТОНЧЕВ
103    ПЕЙЧО ЙОРДАНОВ ПЕЙЧЕВ
104    ЛЮБОМИР НИКОЛАЕВ ТАЛЕВ
105    ПЕТЯ СТАНИМИРОВА КОЛЧЕВА
106    АЛЕКСАНДЪР ЕМИЛОВ КАШЪМОВ
107    СИЛВИ ТОШКОВ ГАВРИЛОВ
108    ВЕНЕЛИН СЛАВЧЕВ СЛАВЧЕВ
109    НИКОЛАЙ ЕВГЕНИЕВ ТЕОХАРОВ
110    ВАЛЕРИЙ ИЛИЕВ ЖДРАКОВ
111    ЦЕНО ХРИСТОВ СТОЯНОВ
112    НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ РАНГЕЛОВ
113    ТОДОР ИЛИЕВ ТРИФОНОВ
114    ЗДРАВКО ЦВЕТАНОВ ТЕОФАНОВ
115    ЯНКО КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ
116    ВЕСЕЛИНА БЛАГОЕВА ИВАНОВА
117    ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ВУЛЕВА
118    МАРИАНА СЛАВЧЕВА МИТОВА
119    МИЛЕ АНГЕЛОВ МИЛЕВ
120    ПЕТЪР ХРИСТОВ АТАНАСОВ
121    ВЕЛИНА АСПАРУХОВА РАШКОВА
122    НИКОЛАЙ ИЛИЕВ НИКОЛОВ
123    СВЕТОЗАР СТЕФАНОВ СВЕТОЗАРОВ
124    ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ СТАНЧЕВ
125    КАТЯ МИНЧЕВА КОЦЕВА
126    ПОЛИНА ЕЛЕНКОВА ЕЛЕНКОВА-ПЕШЕВА
127    НИКОЛА ДИМИТРОВ РАНГЕЛОВ
128    ИВАН ГЕОРГИЕВ ВЕЛОВ
129    ВЕЛИСЛАВА ПЕТРОВА КИРИЛОВА
130    ИВА ИВАНОВА ЗГУРОВА-ШОПОВА
131    ИВАН МАРИНОВ ВЪЛЧЕВ
132    АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ ВЕЛИКОВ
133    ВЕРЖИНИЯ КАЛИНОВА ДАКОВА
134    МАРИЯ НИКОЛАЕВА СТЕФАНОВА
135    МАРИНЕЛА ИВАНОВА МАРИНОВА
136    ЦВЕТЕЛИНА МИТКОВА ДИМИТРОВА-УЗУНОВА
137    КИРИЛ ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
138    ЛЮДМИЛ ЦВЕТАНОВ МОШОЛОВ
139    СИЛВИЯ ПЪРВАНОВА ЛЮБЕНОВА
140    ЛЮБОМИРА КОСТАДИНОВА КАРПУЗОВА
141    ЕЛЕОНОРА КИРИЛОВА ПЕТРОВА
142    ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ КЕРЕЗОВ
143    ДАНИЕЛА ИВАНОВА НИКИФОРОВА
144    СВЕТЛА ХАРАЛАМБИЕВА СТОЙКОВА
145    СТОЯН МИТЕВ ЖЕЛЕВ
146    ЛЮБОМИР КОЛЕВ ДЕНЕВ
147    АТАНАС ИВАНОВ ЖЕЛЕЗЧЕВ
148    АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВ КОДЖАБАШЕВ
149    ВЕНЕЛИН НИКОЛОВ ГАЧЕВ
150    ВЕСЕЛИН РАШКОВ РАШКОВ
151    ИВАЙЛО БОГОМИЛОВ ЛУКАНОВ
152    ВАНЬО ГЕОРГИЕВ НОВКИРИШКИ
153    ГАВРИЛ СТЕФАНОВ БЛАГОЕВ
154    СТАНИСЛАВ ГРОЗЕВ ДИМОВ
155    ДОРОТЕЯ СЛАВЕЙКОВА НЕЙЧЕВА
156    КРАСИМИРА ЯНКОВА ГОСПОДИНОВА-ГЕОРГИЕВА
157    ВАЛЕНТИНА АНГЕЛОВА ВИДЕНОВА
158    ПЕТЯ МИТКОВА БЕЛЕЛИЕВА
159    РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ТОЛЕВА
160    ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВА ГРИГОРОВА
161    ЕМИЛ ХРИСТОВ ЦЕНОВ
162    БОРИС АЛЕКСАНДРОВ ЕЛЕНКОВ
163    ДЕСИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВА АЛЕКСИЕВА
164    АНДОНИЯ ЕМИЛОВА ПАВЛОВА
165    ИВАЙЛО КРАСИМИРОВ ПЕТРОВ
166    СТЕФАН ХРИСТОВ ПЕТРОВ
167    ЕВГЕНИ ИВАНОВ ОЙСОЛОВ
168    РАДОСТИНА ТОДОРОВА БОРИСОВА
169    ЛОЗАН КИРИЛОВ КИРИЛОВ
170    АНГЕЛ СТРАХИЛОВ ИВАНЧЕВ
171    ГЕОРГИ БОЯНОВ МИЛУШЕВ
172    МЕРКАДО МОИС НАТАН
173    ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ ГЕНОВ
174    МАРИАНА ХРИСТОВА ЦВЕТКОВА
175    ЗДРАВКО АНДОНОВ СТОЙЧЕВ
176    МАРИЯ ВАСИЛЕВА ДЕЛЧЕВА
177    ГЕОРГИ НУШКОВ ДЖАМБАЗОВ
178    СТЕФАН ГЕОРГИЕВ СТАЛЕВ
179    ВИХРЕН ГОГОВ ГРОЗЕВ
180    СИЛВИЯ ЦЕЦОВА АЛЕКСАНДРОВА
181    СВЕТЛАНА ЛАЗАРОВА СТОИМЕНОВА
182    СИЛВИЯ СВЕТОСЛАВОВА АЛЕКСАНДРОВА
183    КИРИЛ ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
184    СИЛВИЯ ВЕНЕЦКОВА ПАУНОВА
185    СТАНИМИР ИВАНОВ ХРИСТОВ
186    ПЕТЯ КРАСИМИРОВА КРЪСТЕВА
187    МИЛА АТАНАСОВА КОЛАРОВА
188    ЕКАТЕРИНА АТАНАСОВА СПАСОВА
189    ДЕЯН ВЕЛИЧКОВ БОРИСОВ
190    АТАНАС АСЕНОВ МАХЛЕЛИЕВ
191    ЯСЕН АТАНАСОВ МАХЛЕЛИЕВ
192    СВЕТЛАНА ИВАНОВА БОЯДЖИЕВА
193    ВАНЯ ХРИСТОВА ЛАЗАРОВА
194    ПЕТРОМИР ИВАНОВ КЪНЧЕВ

Съгласно чл. 103 ал. 2 ЗАдв. това решение може да се обжалва пред Висшия адвокатски съвет в тридневен срок от обявяването му в канцеларията на САК.

 Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

Председател:

Членове:

 

1. .........................................

   
 

2. .........................................