Language selection

English (United Kingdom)

СЕМИНАРИ В ЛОЗЕНЕЦ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ

С    Е    М    И    Н    А    Р    И

в Лозенец

през септември 2012г.

 

 

Софийски адвокатски съвет обявява на всички адвокати, членове на САК, че организира следните семинари през месец септември 2012г. в „Почивна база – Лозенец” в село Лозенец, община Царево, Бургаска област:

 

1/ Семинар за периода 14 септември (петък) – 16 септември (неделя) 2012 г.;

Семинарът ще бъде обособен основно за групата колеги, които са участвували в първите семинари на „Почивна база – Лозенец” през 1980-те години по повод и във връзка с честванията през 2012 г. на 115 години от основаването на Софийска адвокатска колегия.

За семинара ще бъдат поканени своевременно чрез ръководството си колеги от Бургаската адвокатска колегия.

Настаняването започва след 14.00 часа на 13 септември 2012г. – четвъртък.

Тематиката и лекторите ще бъдат уточнени допълнително.

Очаквайте и следете на сайта за съобщение!

 

2/ Семинар за периода 21 септември (петък) – 23 септември (неделя) 2012 г.;

Семинарът е обособен основно за млади адвокати, колеги от САК, с оглед необходимостта от подпомагане на тази категория колеги при техните начални стъпки в адвокатската професия и по повод и във връзка с честванията през 2012 г. на 115 години от основаването на Софийска адвокатска колегия.

За семинара е поканена група адвокати от Варненската адвокатска колегия.

Настаняването започва след 14.00 часа на 20 септември 2012г. – четвъртък.

Очаквайте и следете на сайта за допълнителна информация!

 

За семинара са определени следните теми и лектори:

 

21 септември 2012 г.:

„ТИПИЧНИТЕ НАРУШЕНИЯ НА КОНВЕНЦИЯТА ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ОСНОВНИТЕ СВОБОДИ (КЗПЧОС) И НЕЕФЕКТИВНОСТТА НА ВЪТРЕШНОПРАВНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА СРЕЩУ ТЯХ”

Лектор : адв. Михаил Екимджиев от Пловдивска адвокатска колегия

22 септември 2012 г.:

„Законът за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) и преюдициалното запитване до Съда на Европейския съюз (СЕС), като средства за защита срещу нарушенията на Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи (Конвенцията) и на правата на Европейския съюз (ЕС)”

Лектори : адв. Катина Бончева и адв. Гинка Черничерска – адвокати от Пловдивска адвокатска колегия

23 септември 2012 г.:

„ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА РАБОТАТА С КЛИЕНТИ В АДВОКАТСКАТА КАНТОРА”

 

 

3/ Семинар за периода 28 септември (петък) – 30 септември (неделя) 2012 г.;

Семинарът е обособен за групата колеги, които са участвували в семинарите на „Почивна база – Лозенец” през 1990-те и през 2000-те години по повод и във връзка с честванията през 2012 г. на 115 години от основаването на Софийска адвокатска колегия.

Настаняването започва след 14.00 часа на 27 септември 2012г. – четвъртък.

Тематиката и лекторите ще бъдат уточнени допълнително.

Очаквайте и следете на сайта за съобщение!

 

 

 

АКТУАЛНО!

ПОРЕДНА АТАКА СРЕЩУ АДВОКАТУРАТА

Уважаеми колеги,
          Уведомяваме ви за поредната атака към адвокатската професия, този път от Главна прокуратура чрез Върховна административна прокуратура с ПРОТЕСТ срещу НАРЕДБА №1.
            Наредба №1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения отново е трън в очите на българските магистрати.
           След Тълкувателно решение №6 по тълкувателно дело № 6 от 2012г. на ОСГТК на ВКС сега Главна прокуратура чрез Върховна административна прокуратура иска да определя възнагражденията на адвокатите и протестира пред Върховния административен съд законовата делегация на Висшия адвокатски съвет да определя размера на минималните възнаграждения на адвокатите по съответните дела.
           Ще преглътнем ли и тази поредна гавра със свободната ни и гарантирана от Конституцията любима професия от хора, които за 25 години преход доказваха единствено, че техните деца са „социално слаби” и заслужават да получат места за построяване на хотели на първа линия до морето?
           Ще допуснем ли тези наши магистрати, които вече 7 години поддържат обидното за самочувствието на всеки българин наблюдение на Европейския съюз над т.нар. ни правосъдна система, да продължат да се стремят всячески да подтискат една от малкото останали свободни професии, вкл. и чрез извънконституционни ограничения в определяне на минималните възнаграждения за нашия труд, вече уредени от закона?
           Ще приемем ли с „наведена главица” да бъдем притискани до стената от система, чиито видни представители отдавна работят единствено и само за себе си, използувайки държавно гарантираната си професия и променяйки дори и ГПК единствено и само в тяхна угода без оглед интересите на обществото от справедлив процес, лишавайки го на практика от третата, касационната инстанция?
Повече детайли от Протеста на прокурора вижте ТУК: