Language selection

English (United Kingdom)

СЕМИНАРИ В ЛОЗЕНЕЦ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ

С    Е    М    И    Н    А    Р    И

в Лозенец

през септември 2012г.

 

 

Софийски адвокатски съвет обявява на всички адвокати, членове на САК, че организира следните семинари през месец септември 2012г. в „Почивна база – Лозенец” в село Лозенец, община Царево, Бургаска област:

 

1/ Семинар за периода 14 септември (петък) – 16 септември (неделя) 2012 г.;

Семинарът ще бъде обособен основно за групата колеги, които са участвували в първите семинари на „Почивна база – Лозенец” през 1980-те години по повод и във връзка с честванията през 2012 г. на 115 години от основаването на Софийска адвокатска колегия.

За семинара ще бъдат поканени своевременно чрез ръководството си колеги от Бургаската адвокатска колегия.

Настаняването започва след 14.00 часа на 13 септември 2012г. – четвъртък.

Тематиката и лекторите ще бъдат уточнени допълнително.

Очаквайте и следете на сайта за съобщение!

 

2/ Семинар за периода 21 септември (петък) – 23 септември (неделя) 2012 г.;

Семинарът е обособен основно за млади адвокати, колеги от САК, с оглед необходимостта от подпомагане на тази категория колеги при техните начални стъпки в адвокатската професия и по повод и във връзка с честванията през 2012 г. на 115 години от основаването на Софийска адвокатска колегия.

За семинара е поканена група адвокати от Варненската адвокатска колегия.

Настаняването започва след 14.00 часа на 20 септември 2012г. – четвъртък.

Очаквайте и следете на сайта за допълнителна информация!

 

За семинара са определени следните теми и лектори:

 

21 септември 2012 г.:

„ТИПИЧНИТЕ НАРУШЕНИЯ НА КОНВЕНЦИЯТА ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ОСНОВНИТЕ СВОБОДИ (КЗПЧОС) И НЕЕФЕКТИВНОСТТА НА ВЪТРЕШНОПРАВНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА СРЕЩУ ТЯХ”

Лектор : адв. Михаил Екимджиев от Пловдивска адвокатска колегия

22 септември 2012 г.:

„Законът за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) и преюдициалното запитване до Съда на Европейския съюз (СЕС), като средства за защита срещу нарушенията на Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи (Конвенцията) и на правата на Европейския съюз (ЕС)”

Лектори : адв. Катина Бончева и адв. Гинка Черничерска – адвокати от Пловдивска адвокатска колегия

23 септември 2012 г.:

„ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА РАБОТАТА С КЛИЕНТИ В АДВОКАТСКАТА КАНТОРА”

 

 

3/ Семинар за периода 28 септември (петък) – 30 септември (неделя) 2012 г.;

Семинарът е обособен за групата колеги, които са участвували в семинарите на „Почивна база – Лозенец” през 1990-те и през 2000-те години по повод и във връзка с честванията през 2012 г. на 115 години от основаването на Софийска адвокатска колегия.

Настаняването започва след 14.00 часа на 27 септември 2012г. – четвъртък.

Тематиката и лекторите ще бъдат уточнени допълнително.

Очаквайте и следете на сайта за съобщение!

 

 

 

АКТУАЛНО!

Д Е К Л А Р А Ц И Я относно РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

Д Е К Л А Р А Ц И Я
относно
РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

 Днес, в условията на острия обществен и политически дебат за реформи в системата на българското правосъдие, ние, членовете на Асоциация „Адвокати за промяна“ и членовете на Гражданска инициатива „Справедливост“, заявяваме своето категорично убеждение, че правосъдието е невъзможно без прилагането на фундаменталните конституционни принципи на народния суверенитет и разделението на властите при конституирането и при функционирането на българската съдебна система. Категорични сме, че днес тези принципи не действат по отношение на българската съдебна система и това е основната причина за незавидното състояние на родното правосъдие, от което най-много страдат гражданите на Република България.

Убедени сме, че истинска съдебна реформа не може да се случи без активното участие на свободната и независима Българска адвокатура като конституционно регламентирана институция за подпомагане на гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси.

Приканваме новоизбраните народни представители да загърбят тeснопартийните си интереси и да обединят усилията си за радикална съдебна реформа - в интерес на гражданите и на достойното бъдеще на България.

Призоваваме Висшия адвокатски съвет на Република България да предприеме необходимите спешни мерки за изработване на аргументирана експертна позиция на Българската адвокатура в набиращия скорост обществен дебат за принципите и за конкретните изменения в конституирането и във функционирането на Българската съдебна система. Недопустимо е ние, адвокатите, да продължим да бъдем „Големия отсъстващ” в този жизнено важен за обществото и за всеки отделен адвокат публичен дебат.

16 октомври 2014г.
София

 

                        За Асоциация „Адвокати за промяна“ –        адвокат Марио Топчийски

 

                        За Гражданска инициатива „Справедливост“ –адвокат Иван Груйкин