Language selection

English (United Kingdom)

ПРЕДИЗБОРНО ОБРЪЩЕНИЕ

PREDIZBORNO-OBRUSHTENIE-MARIELA-STAIKOVA

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ ОТ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ,

 

Асоциация „Адвокати ЗА Промяна” възникна и функционира като демократична съсловна платформа за обединение на колеги -съмишленици в стремежа им чрез диалог да идентифицират системните проблеми, които мнозинството софийски адвокати изпитваме, както в нашата ежедневна работа, така и при взаимоотношенията с органите на колегията и с институциите.

 

Асоциацията е замислена като терен, на който всеки софийски адвокат може да излезе от анонимност и да предложи визии за функционирането и развитието на САК, както и да участва в изработване на общи инициативи, насочени към разрешаване на професионални и организационни въпроси в интерес на адвокатите.

 

При създаването на Асоциацията, първа основна цел на обединените в нея адвокати бе да се сложи край на недопустимото дългогодишно разминаване между професионалните потребности и проблеми на членовете на САК и приоритетите в дейността на управителните органи на колегията.

 

Обединихме се около разбирането, че инструмент за постигане на тази важна цел е преодоляване на традиционните за многобройната ни колегия скептицизъм, апатия и инерция при формиране на управителни органи на колегията. Обединихме се около разбирането, че за да се постигне ефективно ангажиране на органите на САК с разрешаване на болезнените за софийските адвокати въпроси, следва при избора им да бъдат провокирани критичността и активността на повече членове на колегията. Обединихме се около разбирането, че работещи в публичен интерес органи на САК могат да бъдат формирани само след действителна, а не фасадна конкуренция на хора и идеи и разбира се  чрез реализиране на прозрачност и строга отчетност на органите на САК по отношение на приоритетите в дейността им и резултатите от нея.

 

При избора на органи на САК през 2012г. нашето обединение стана пионер във въвеждането на нова култура за формиране на органи на колегията, като за първи път осъществихме на практика визия за издигане на кандидатури въз основа на ангажираност на кандидатите с ясна програма включваща мерки за разрешаване на конкретни въпроси. Свидетели сме, че днес в навечерието за нов избор на органи на колегията тази нова култура се възприема от почти всички претенденти. Ето защо сме удовлетворени, че въведохме практиката за подбор на кандидати за членове на органите на САК след преценка на техния организационен капацитет и подготвеността им да работят по пакет от мерки в интерес на цялата колегия. Горди сме, че провокирахме интерес към изборите на повече колеги от САК и доказахме на практика необходимостта от конкуренция и обосновка на качествата на кандидатите за членове на органите на адвокатурата.

Равносметката от мандата на настоящите органи на колегията, избрани през 2012 г., сочи че доста от изработените в Асоциацията инициативи бяха възприети и от САС, благодарение на активността и усилията на членовете на съвета, подкрепени нас. Тези усилия дадоха прилични начални резултати и допринесоха за начално реформиране и по-добро функциониране на колегията, за въвеждане на добри практики и европейски стандарти в самоуправлението й, а също така и за подобряване на взаимодействието между членовете на САК и управителните органи.

 

Ето конкретно кои са инициативите генерирани в периода 2012-2016 г. от адвокатите обединени в Асоциацията и реализирани с усилията на членовете на САС, подкрепени от нас:

 

За пръв път САС изработи регламент за своята работа, което доведе до повече прозрачност и предвидимост в дейността му ;

 

За пръв път бяха създадени постоянни комисии към САС за генериране на пакети от секторни мерки, което доведе до полезно  фокусиране и подреждане на приоритетите в дейността на съвета.

 

За пръв път бе възприета и реализирана дисциплинарна политика, основана на превенцията, което доведе до драстично намаляване на дисциплинарните производства.

 

За пръв път се реализираха мерки за намаляване на административното бреме на адвокатите, чрез въвеждане на електронно уведомяване, разкриване на допълнителни пунктове за административно обслужване в Търговския дом в центъра на София и изработване на динамичен интернет сайт, което доведе до икономия на професионално време и ресурс за всеки столичен адвокат.

 

За пръв път се реализираха колективни логистични мерки за дейността на адвокатите чрез абониране за електронен достъп до базов пакет нормативни актове и съдебна практика и базов пакет професионално застраховане, което доведе до облекчаване на финансовото бреме за тях.

 

За пръв път се направи опит за изработване и се въведоха в действие обективни критерии и механизми за равномерно разпределение на служебните защити, което доведе до възможност за проверка и контрол на процеса.

 

За пръв път се предприеха мерки за диверсификация и ефективно управление на финансовите активи на колегията, с оглед гарантиране на влоговете от рискове в банковата система, което доведе до своевременно избягване на неблагоприятните последици от кризата в КТБ.

 

За пръв път се прие ясен регламент за управление на имуществото и почивните бази, което доведе до прозрачност в управлението и достъп на повече адвокати до социалния ресурс на колегията.

 

За пръв път САС възприе политика на привличане в работата на постоянните комисии на редови адвокати, което доведе до приобщаване на капацитета и експертизата на по-широк кръг  членове на САК.

 

Част от инициативите ни останаха частично или напълно нереализирани, но предвид мащабността на промените е разбираемо, че на този състав на САС обективно не му достигнаха технологично време и капацитет за осъществяване на всички амбициозни намерения и мерки, предложени от обединените в Асоциацията адвокати.

 

Естествено, освен поради обективни пречки, част от инициативите не бяха реализирани и поради пречки от субективен характер и човешки междуособици, тъй като за жалост при някои от членовете на съвета тщеславието и личните амбиции и интереси взеха превес.

 

Независимо от обективните и субективни трудности, ние сме окуражени от първите резултати на нашите инициативи за реформи в дейността на органите на САК за периода 2012-2016 г. и благодарим без изключение на всички членове на САС, на тези на Контролния съвет и на Дисциплинарния съд за работата и диалога им по тях, независимо дали са ги подкрепяли с гласа си или не.

 

Сега, в навечерието на избора за органи на колегията, отново представяме на вниманието на софийската адвокатска общност изработената с общи усилия „Програма за продължаване на реформирането на САК и в периода 2016 – 2019г.“, която програма е възприета и като лична кауза и платформа от всички кандидати за органи на колегията, подкрепени от нас.

 

КОЛЕГИ, призоваваме Ви да ги подкрепите и Вие, за да бъде бъдещият състав на органите на САК ефективен и ентусиазиран екип от единомишленици, приел за своя кауза реализирането на пакета полезни за колегията инициативи на обединените в Асоциация  „Адвокати ЗА Промяна” адвокати.

 

АДВОКАТ МАРИЕЛА СТАЙКОВА            Кандидат за член на САС

P.S. Благодаря за заявената подкрепа за моята кандидатура на адвокатите обединени в Асоциация Адвокати за промяна и на още 32-ма колеги извън нея.

 

София                                    Февруари 2016 


 

 

АКТУАЛНО!

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИЕ АДВОКАТИ ЗА ПРОМЯНА И РАЗВИТИЕ

DSC3264

Д Е К Л А Р А Ц И Я


Асоциация „Адвокати ЗА Промяна“ благодари сърдечно на всички свои членове и симпатизанти, подкрепили нашите кандидати на първия тур на изборите на 30 и 31 януари 2016г. за делегати и за органи на Софийска адвокатска колегия!
Декларираме, че няма да Ви предадем, приятели! Ще защитим любовта си към адвокатската професия и ще продължим да се борим за правата и свободите на адвокатите, както винаги сме го правили досега!
Въпреки настоятелните запитвания от представители на двете други групи, участвали в изборите, държим публично, а не тайно, както ни се предлага, да заявим, така че да стане ясно на всички адвокати:

НИЕ ЩЕ ПОДКРЕПИМ ЕДИНСТВЕНО НАШИТЕ КАНДИДАТИ на балотажа в неделя 7 февруари 2016г.! Колеги от тези две групи, ако Вие желаете – подкрепете се помежду си, знаем, че отдавна сте готови за това, предстои да го покажете и на адвокатската общност, можете да го направите открито или скрито!
От своя страна, каним всички столични адвокати да подкрепят оригиналните носители на промяната в адвокатурата, за да получат ефективна закрила на професионалните си интереси! Когато друга адвокатска структура се докаже с поне половината от направените от нас реформи, когато събере и запази поне наполовина размера и високото качество на нашия членски състав и най-вече – когато демонстрира чрез публично регистрирани свои действия морал в администрирането и ръководенето на адвокатските дела, ние ще я потърсим първи за сътрудничество и адвокатската общност ще разбере за това незабавно, бъдете сигурни!

Уважаеми колеги, резултатите от изборите са пред Вашите очи, но нека бъдат и във Вашите умове и във Вашите души! Гласувайте с горещо сърце и с хладен ум, Вашият глас е важен за Софийската и за Българската адвокатура!
НИЩО НЕ Е ПРЕДРЕШЕНО И НИКОЙ НЕ Е ИЗБРАН в органите на Софийската адвокатска колегия – така казва в решенията си Избирателната комисия, вярвайте й!
Затова – каним Ви да дойдете масово на изборите в неделя 7 февруари 2016г., за ДА ИЗБЕРЕМ ЗАЕДНО тези, на които вярваме, че ще защитят правата на адвокатите и интересите на адвокатската професия във все по-сложното време, в което живеем.
ПОДКРЕПЕТЕ НАШИТЕ КАНДИДАТИ, защото ТЕ СА ОРИГИНАЛА и ЗНАЯТ КАК ДА ГО ПРАВЯТ – те успешно защитиха името си на променящи Българската адвокатура!


02.02.2016г.
София
Управителен съвет на Асоциация „Адвокати ЗА Промяна“
Обединение „Адвокати ЗА ПРОМЯНА и развитие“