Language selection

English (United Kingdom)

ОБРЪЩЕНИЕ НА АДВОКАТ ВЕЛИНА РАШКОВА

DSC9560

О Б Р Ъ Щ Е Н И Е

СКЪПИ КОЛЕГИ,

УВАЖАЕМИ СИМПАТИЗАНТИ,

    Пред нас са резултатите от първия тур на изборите за делегати и за органи на Софийската адвокатска колегия, проведени на 30 и 31 януари 2016г. Това налага да направим своите изводи и анализи и да вземем решение за предстоящия балотаж в неделя – 7-ми февруари 2016г.

    Трябва да признаем, че резултатите на кандидатите на Асоциация „Адвокати ЗА промяна” не са добри и затова има причини.

Една от тях е, че човекът, който някога бе част от нашата организация, умело използва идеите й за постигане на свои користни цели. Той успя да заблуди голяма част от гласуващите колеги, че действително более за проблемите на Адвокатурата. Но истината е друга и ние, неговите доскорошни съратници го знаем добре: той грубо използва и манипулира всички единствено и само в своя полза.

Друга причина е отцепването от нас на група наши членове в последния момент преди изборите. Това също повлия лошо на резултатите от първия тур. Тези хора ни предадоха буквално в „последната минута” и загърбиха с лека ръка граденото с години от Асоциацията, накърниха нейния, а и собствения си авторитет и предпочетоха личностната си изява пред интересите на общността ни.

Интересното е, че ние се борим само и динствено с наши производни, няма други значими участници в изборните процеси, излъчени от средите на адвокатурата. Очевидно нашият успешен мандат 2012-2016г. е заразителен пример и изкушава мнозина. Както е казано в Светото писание : „Мнозина са звани, малцина са призвани!“.

Убедени сме, че всички наши членове и симпатизанти са мислещи хора, които ще направят добре своите изводи в този момент, а и занапред!

 

СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,

Видно е, че ние не можем да подкрепим нито една от двете групи!

ЖЕЛАЕМ ДА УЧАСТВАМЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА СОФИЙСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ, НО НЕ И НА ВСЯКА ЦЕНА!

За нас е по-важно да съхраним името на Асоциацията като изразител на онези идеи за развитие на Адвокатурата, които ще я издигнат на европейско ниво.

 

Благодарим за ентусиазма и себеотдаването на младите колеги, които безкористно ни подкрепят. Те са бъдещето на Софийската адвокатура!

Благодарим и на колегите с по-голям стаж и опит, които гласуваха за нас. Те успяха, въпреки житейските и професионални изпитания, да съхранят своя морал.

За всички тях важат думите на Тацит: „Рядко е щастието да мислиш, каквото желаеш и да казваш, каквото мислиш”.

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Когато отивате до урните на предстоящия балотаж на 07.02.2016 г., си споменете думите на Цицерон: „Male parta male dilabuntur – Без чест придобитото безчестно пропада”.

02.06.2016г.                адвокат Велина Рашкова

гр. София                /Секретар на Асоциация „Адвокати ЗА Промяна”/


 

 

АКТУАЛНО!

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИЕ АДВОКАТИ ЗА ПРОМЯНА И РАЗВИТИЕ

DSC3264

Д Е К Л А Р А Ц И Я


Асоциация „Адвокати ЗА Промяна“ благодари сърдечно на всички свои членове и симпатизанти, подкрепили нашите кандидати на първия тур на изборите на 30 и 31 януари 2016г. за делегати и за органи на Софийска адвокатска колегия!
Декларираме, че няма да Ви предадем, приятели! Ще защитим любовта си към адвокатската професия и ще продължим да се борим за правата и свободите на адвокатите, както винаги сме го правили досега!
Въпреки настоятелните запитвания от представители на двете други групи, участвали в изборите, държим публично, а не тайно, както ни се предлага, да заявим, така че да стане ясно на всички адвокати:

НИЕ ЩЕ ПОДКРЕПИМ ЕДИНСТВЕНО НАШИТЕ КАНДИДАТИ на балотажа в неделя 7 февруари 2016г.! Колеги от тези две групи, ако Вие желаете – подкрепете се помежду си, знаем, че отдавна сте готови за това, предстои да го покажете и на адвокатската общност, можете да го направите открито или скрито!
От своя страна, каним всички столични адвокати да подкрепят оригиналните носители на промяната в адвокатурата, за да получат ефективна закрила на професионалните си интереси! Когато друга адвокатска структура се докаже с поне половината от направените от нас реформи, когато събере и запази поне наполовина размера и високото качество на нашия членски състав и най-вече – когато демонстрира чрез публично регистрирани свои действия морал в администрирането и ръководенето на адвокатските дела, ние ще я потърсим първи за сътрудничество и адвокатската общност ще разбере за това незабавно, бъдете сигурни!

Уважаеми колеги, резултатите от изборите са пред Вашите очи, но нека бъдат и във Вашите умове и във Вашите души! Гласувайте с горещо сърце и с хладен ум, Вашият глас е важен за Софийската и за Българската адвокатура!
НИЩО НЕ Е ПРЕДРЕШЕНО И НИКОЙ НЕ Е ИЗБРАН в органите на Софийската адвокатска колегия – така казва в решенията си Избирателната комисия, вярвайте й!
Затова – каним Ви да дойдете масово на изборите в неделя 7 февруари 2016г., за ДА ИЗБЕРЕМ ЗАЕДНО тези, на които вярваме, че ще защитят правата на адвокатите и интересите на адвокатската професия във все по-сложното време, в което живеем.
ПОДКРЕПЕТЕ НАШИТЕ КАНДИДАТИ, защото ТЕ СА ОРИГИНАЛА и ЗНАЯТ КАК ДА ГО ПРАВЯТ – те успешно защитиха името си на променящи Българската адвокатура!


02.02.2016г.
София
Управителен съвет на Асоциация „Адвокати ЗА Промяна“
Обединение „Адвокати ЗА ПРОМЯНА и развитие“