Language selection

English (United Kingdom)

ОТВОРЕНО ПИСМО до СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

                                                                             ДО

                                                                             СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

 Pechat

 

 

                    ОТВОРЕНО ПИСМО до СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

                   от

                   адв. Марио Топчийски, вписан в САК от 1992г.

                   София 1000, ул. „Цар Асен“ № 2 „Б“

 

          Уважаеми колеги от Софийски адвокатски съвет,

 

        С тревога в душата следя работата на Софийски адвокатски съвет(САС) през последните 4 месеца. Това мое притеснение, задаващите се на хоризонта събития, извън и независещи от волята на адвокатите и конкретното писмо до Вас от адвокат Мариела Стайкова ме провокират да напиша следващите редове с надеждата да бъда правилно разбран в загрижеността си за достойнството ни като адвокати, защитници на свободата, правата и законните интереси на българските граждани и лица.

        Какво желая да споделя с Вас?

 

        1/ След изборите в САК в началото на 2015г., въпреки Вашето и на много колеги, а и мое желание, САС не работи пълноценно, пропуска да участва и да черпи възможности от най-различни събития, които сякаш стават все повече и повече. Тази притеснителна тенденция, според мен, основно се дължи на липсата на легитимен изход от лошо проведените избори за органи на САК в началото на 2015г., касирани от ВАдС. Тя се задълбочава най-вече и поради обстоятелството, че всички намаляват активността си в очакване на изборите в САК, докато животът и нуждите на адвокатите не само не спират да се проявяват, но и сякаш увеличават интензитета си напоследък.

        Според мен по-нататъшното отлагане на процедурата по провеждане на „нов избор“ на органи на САК по реда на чл.109 от Закона за адвокатурата не бива да се допуска и това е изцяло в правомощията на САС!

        Писмото до Вас от адвокат Мариела Стайкова след оттегляне на жалбата й, както и оттеглянето на жалбите на адвокатите Вл. Янев, Т. Трифонов, В. Станчев, В. Рашкова ясно демонстрират желание за съответствие на действията на САС със Закона за адвокатурата (ЗА). Такова е желанието и на мнозинството адвокати в САК, проверете, моля.

        Очевидно е, че когато е измислена и записана в закона, съществуващата днес изборна процедура е отразявала схващането на едни предишни ръководства на адвокатурата с едни отдавна отминали представи за това как да се провеждат избори, как да се обжалват евентуално същите и кога да се приключат. На всички ни е ясно, че този е само един от многобройните недостатъци и недомислия в Закона за адвокатурата от 2004г., но такъв е закона – Dura lex sed lex!

        От Вас като действащи български правници от висок ранг се очаква да прецените по законосъобразност, а не като някои компрометирани български управленци - да действате единствено по целесъобразност! Да, не е подходящо изборите в САК да са през лятото по поне хиляда причини, но отлагането им чрез процесуални и други ходове само натрупва напрежение в колегите, дори и в тези, които не дойдоха да гласуват през януари и февруари т.г. Добре би било да се осъзнае, че по този начин абсолютно незаслужено Вие сами се причислявате към онези провалени предишни наши ръководства, които така успешно заменихте. Не допускайте отхвърлените от адвокатите в София предишни ръководители да вземат реванш, говорейки наляво и надясно и внушавайки подло: „И тези са като онези – искат да останат по-дълго на власт, да вземат по-дълго заплати!“ Аз най-добре знам, че Вашите мотиви за непровеждане на избори през лятото са далеч от подобни инсинуации, както и че не получавате заплати, но не аз внушавам анонимно подобни обидни слухове сред колегите и не мога да спра инсинуациите спрямо САС. Това можете само Вие!

        Ето защо Ви призовавам да предприемете час по-скоро предвидените в ЗА правни и фактически действия за насрочване и успешно провеждане на нови избори за органи на САК! Не отлагайте повече своето решение, това би било пагубно за морала в Българската адвокатура!

 

        2/ С още по-голяма тревога следя липсата на ясна и мотивираща позиция на САС в процедурата по приемане на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата (ЗИДЗА). След активното си участие в Работната група по изготвяне на ЗИДЗА чрез адвокат Владислав Янев, след активното участие на различни софийски адвокати в кампанията по разясняване на същността на предлаганите промени в ЗИДЗА, след сравнително успешно проведения „ХЕПЪНИНГ“ Софийски адвокатски съвет следва бързо да съобрази, че продължаващото невнасяне на законопроекта в комисиите и в пленарна зала на Парламента е „бомба със закъснител“. След този Ваш успешен мандат, след решителната Ви подкрепа за започване на работа по ЗИДЗА чрез всички адвокатски съвети и след проведените регионални и национални форуми, адвокатите вече са с повишени очаквания за по-справедлива уредба на професията ни, за отвоюване на поне някои „загубени територии“ за практикуване от редовия адвокат, за повече достойнство на адвокатската професия. „Духът от бутилката“ е изпуснат, очакванията само нарастват, уважаеми колеги!

        Висшият адвокатски съвет (ВАдС) не може, а и едва ли желае, сам и единствен да се справи с проблема по публичната ефективна защита на ЗИДЗА – в обществото и в Народното събрание.

        Ролята на САС като ръководство на най-голямата и съставляваща над 43% от адвокатите в страната Софийска адвокатска колегия не е да прехвърля мълчаливо отговорността за един провал на законопроекта върху ВАдС, а да търси активно, да открие своя потенциал и да отвоюва за пореден път своята уникалност като най-голяма и най-важна адвокатска структура в Българската адвокатура.

        Аз не зная, но се надявам да знаете Вие каква е позицията на САС относно процедурата приемането на ЗИДЗА в НС за предстоящата Национална конференция на Българската авокатура на 6 юни т.г. във Видин? Както сте уведомени, на тази конференция ще се обсъжда единствено и само една тема – процедурата по приемане на ЗИДЗА в НС. Всички 26 останали Адвокатски съвети ще очакват основно да чуят позицията на САС – как и кога ще подкрепи ЗИДЗА ефективно? Не закъсняват ли реакциите на подобни решаващи за Българската адвокатура и за всеки български адвокат изключително важни обществени събития?

        Знаете ли, уважаеми колеги, че на същата дата 6 юни 2015г., пак във Видин ще се състои и насрочено от Видинския адвокатски съвет Извънредно Общо събрание на Видинската адвокатска колегия за формулиране на ефективни действия за подкрепа, вкл. и стачка на видинските адвокати за стимулиране приемането на ЗИДЗА от Народното събрание?

        На мен ми звучи логично въпросът : „Къде е САС в това бурно днешно време?“

 

        3/ Неясно остава за мен също и има ли САС изработена позиция по т.нар. „съдебна реформа“? Има ли приоритети, които САС е готова да постави на обществено обсъждане както в адвокатската колегия, така и в обществото след това при започналото вече и без нас обществено обсъждане на предлаганата концепция на управляващите за съдебна реформа?

        Нали не сте забравили, че чл.134 от Конституцията, който определя адвокатурата като „... свободна, независима и самоуправляваща се...“, макар и последен по ред, е позициониран в Глава шеста – „Съдебна власт“?

        Ако САС днес замълчи при обсъждането на поредните промени в Конституцията, дали някой ще си спомни с добра дума за извършените от Вас многобройни добри дела през изминалия тригодишен Ваш мандат? Едва ли, паметта на мнозина е сравнително къса...

        Кой, ако не САС следва да потърси мнението на адвокатите по насоките и по детайлите на предстоящата съдебна реформа и най-вече – по позицията на Българската адвокатура в реформираната, дай Боже, след това, съдебна система?

        На кой не е ясно, че от това как и доколко Българската адвокатура ще успее да бъде активна и да подпомогне публичната дискусия, а след това и законодателните и конституционни решения, ще зависи уважението към нея и към адвокатската професия у всеки български гражданин?

        Кой, ако не Вие от САС като ръководен орган на софийските адвокати, следва да им помогнете чрез заемане на активна обществена и експертна позиция днес в практикуването на професията след това и в защита на правата и достойнството им на адвокати?

 

        4/ И накрая – каква е позицията на САС по публичното медийно оскверняване на образа на любимата ни адвокатска професия, чрез разпространяване и превръщане в събирателен образ на адвоката, позволил си да участва в заграбването по безпардонен и дързък начин, пред очите на обществото и със съдействието на съда на едни 9 милиона лева в полза на една банка? Има ли в САС образувано дисциплинарно производство, което да изясни случая, и ако колегата е нарушил закона и Етичния ни кодекс да бъде наказан според закона, а ако не е – да бъде оневинен и да се потърси от медиите публично извинение за натрапването на обществото на един недостоен и обиден обобщен образ на адвоката? Кой ще отговори на тези публични очаквания?

        Всички Вие, уважаеми колеги, както от Асоциация „Адвокати ЗА Промяна“, така и от „Гаранти за промяна“, бяхте избрани през 2012г. от столичните адвокати, за да извършите промени, не за да бъдете пасивни както предходните ръководства на адвокатурата, спомняте ли си?

        Преди три години Вие донесохте надеждата за повече достойнство и повече морал в адвокатурата, това е факт!

        Вие направихте повече промени в адвокатурата от последните преди Вас три, дори и четири ръководства на САК, взети заедно! Това също е факт и всеки, който има очи, ще го признае. Но това вече е минало, а настоящето „чука на вратата“, проблемите изникват ежедневно и живота не спира.

        Днес Ви призовавам, уважаеми колеги, да бъдете на висотата на изпълнените си обещания, дадени отпреди повече от три години, да бъдете на висотата на очакванията към Вас от адвокатите от София, призовавам Ви да действате и да не изпускате своя шанс като ръководство. Защото тови би било пропускане на възможността, която съдбата дава не толкова на Вас, колкото на Българската адвокатура! Една евентуална Ваша пасивност днес се равнява на много пропуснати шансове утре за българските адвокати!

 Podpis

                                                                             

26 май 2015г.

 


 

 

НОВИНИ И АНАЛИЗИ ОТ и ЗА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

„ТРЕТА ВЛАСТ“

(новини и анализи)

 НОВИНИ И АНАЛИЗИ ОТ и ЗА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

           Уважаеми колеги,

          Редакцията на сайта на Асоциация „Адвокати ЗА Промяна“ започва нова своя рубрика, озаглавена „ТРЕТА ВЛАСТ“, (новини и анализи).

 

В тази рубрика ще поместваме статии, новини, анализи, снимки и друга специализирана информация за „третата власт“.

С удоволствие ще поместим и всяко Ваше интересно мнение по подобни теми, свързани пряко със съдебната власт или с практикуването на адвокатската професия и нейните съприкосновения с „третата власт“. Няма да публикуваме анонимни материали.

          Целта ни е българските адвокати да бъдат по-информирани и по-често „интелектуално провокирани“ да разсъждават върху своите професионални проблеми, четейки новини и анализи по темата. Защо си поставяме такава „странна“ на пръв поглед цел – да провокираме размисли върху нашата професия през анализи и информация за съдебната ни система?

Отговорът е ясен: Член 134 от Конституцията на Република България, макар и последен по ред, е систематично подреден в Глава VІ-та – „СЪДЕБНА ВЛАСТ“.

           Ето и първите заглавия от Специализираното издание „§ 22“ на в-к „Банкеръ“ :

           1/ КОЙ ДЪНИ СЪДЕБНИЯ БЮДЖЕТ? – Първа и Втора част;

           2/ СТРАННИЯТ КОНСЕНСУС ПО СЪДЕБНАТА РЕФОРМА – Първа и Втора част;

          3/ ПРАВОСЪДИЕ НА ПРИЦЕЛ;

           Приятно четене   ТУК !

 От Редакцията!

 


 

 

ХЕПЪНИНГЪТ КАТО НАЧИН, ХЕПЪНИНГЪТ КАТО ПОЧИН ...

logo podkrepa zaУважаеми колеги,

Предлагаме Ви малко фото-емоции от хепънинга, организиран от Софийски адвокатски съвет на 16 април 2015г. Празникът тази година имаше три акцента:

            + Честване на Деня на Конституцията от съвременните представители на конституционно определената професия „адвокат“ като ден-символ за всеки модерен гражданин и правник;

            + Весело настроение на професионалния празник на всички юристи в контекста на необоснованата агресия към адвокатите от представители на друга правна професия – нотариусите;

            + Оригинален начин на подкрепа на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата;

 

            Така ние припомнихме значението на Конституцията като основна рамка на правната система и на живота на всяко съвременно общество и това колко е важно тя да се чете и познава добре от всички.

            Припомнихме на всички български граждани, че адвокатската професия е една от малкото привилегировани професии, които са получили своето конституционно фиксиране.

            Припомнихме на обществото, че ни има и нас и че и ние имаме специфични интереси, които без да накърняват чужди права, следва да бъдат съблюдавани от всеки, най-вече от властващите.

            Но тази конституционна привилегия всъщност е заредена и с големите изисквания към професионалистите, избрали да бъдат адвокати на свободна практика и обречени да пледират в опозциция на всяка власт, ако се наложи – дори и на „своите“ властници, за да защитят българските граждани и лицата, потърсили правна помощ и съдействие. Като всяка „привилегия“ тя „тежи“ с изискването да имаш и да поддържаш правна компетентност на едно доста над средното ниво, тежи със задължението да си практик и процесуалист, тежи с изискването за наличие на задължителна съобразителност и реактивност в защита интересите на отделния клиент, тежи и със самоналоженото стриктно спазване освен на Закона за адвокатурата и другите закони, така също и на задължителния пак по нашия закон Етичен кодекс на адвоката. Тежи не на последно място и с постоянния и на високо ниво стрес – професионален и житейски, тежи със завишените в проекта дисциплинарни изисквания към адвокатите, тежи с изискванията да се съблюдават светлите адвокатски традиции за безкористна, навремена и постоянна реакция в подкрепа на всеки нуждаещ се от правна помощ и против всяко беззаконие и всяка несправедливост.

Да припомним безценния и безкористен принос на българските адвокати и на Българската адвокатура в спасяването на българските евреи от унищожение през Втората световна война, да си спомним за професионалната подкрепа в процесите по съпротива против отнемане на рождените имена на българските мюсюлмани през 80-те години на ХХ-ти век, да не забравяме запазеното ни лично и национално достойнство на европейски граждани и членове на европейското семейство чрез професионалната позиция на адвокатите в делата пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург и пред Съда на Европейския съюз. Да не забравяме на колко хора сме помогнали и помагаме всеки Божи ден, просто защото такъв ни е занаята....

 

            Какво постигнахме с хепънинга?

            На пръв поглед не много – събрахме се 250-300 души пред Съдебната палата в София, показахме, че можем да се веселим и да поздравим безкористно всички останали колеги юристи, независимо от нечии тежки думи срещу нас, припомнихме на целия български народ чрез най-масовите електронни медии, че може да разчита на нас, показахме воля за отстояване на интересите на професията ни...

            Но показахме и друго - че можем да се сплотим при нужда, че имаме не само интелектуалния, но и организационния опит да отстояваме интересите си, че можем бързо да схванем кой и защо манипулира общественото мнение и че имаме смелостта да го посочим публично и да разобличим истинстните мотиви за този морален крах у опонентите ни.

            Показахме най-важното – вече не ни е страх от страха ни и все по - високо ще се чува гласът на адвоката и Адвокатурата оттук насетне, каквито и напъни за публично оплюване и манипулации на общественото мнение да има от нотариуси и други новоизпечени правни авторитети...

            Осъзнахме ли обаче, че след като толкова много и толкова различни по ранг и социална тежест структури от целия спектър на обществото се противопоставят с абсолютно кухи от правна гледна точка аргументи на законопроекта ни, че след като съставомерни клеветнически публикации през ден излизат поръчково, че след като определено се цели да се окаля цялата ни професия, то ние наистина сме конституционно закрепената необходима система, призвана да бъде последна преграда пред властващия правен нихилизъм и пред ежедневното неглижиране на закона и на елементарния обществен морал от малки и големи властници. Подобно на белите кръвни телца в организмите...

            Осъзнахме ли страха им от нас, след като успяха да мобилизират за толкова кратко време толкова голям обществен, а и не само обществен ресурс?

            Осъзнахме ли колко се страхуват от начина, по който действаме – чрез уважаване и подкрепа на инициативите „от долу“, чрез професионална масовост на правната експертиза през адвокатските структури, чрез безапелационна подкрепа от Общото ни събрание?

            Осъзнахме ли колко радикално може да нарастне „техният“ страх от успеха на нашия пример?

 

адв. Марио Топчийски

 


 

 

СПРАВЕДЛИВИТЕ КАУЗИ НА БЪЛГАРСКАТА АДВОКАТУРА

logo podkrepa zaСПРАВЕДЛИВИТЕ КАУЗИ01 A

НА

БЪЛГАРСКАТА АДВОКАТУРА

 

 

          На 16 април 2015г. българските адвокати ще представят пред българското общество своето виждане за защита на промените в Закона за адвокатурата!

          Но светът не започва от днес, нито от 16 април – подобно мъжество в отстояване на справедливи каузи Българската адвокатура е проявявала неведнъж!

          Да си припомним някои от тези прояви на адвокатско достойнство:

          + Защита на българските евреи от депортация в лагерите на смъртта през периода 1937 – 1943г., довело накрая до спасяване на 100% на българските евреи от лапита на Хитлер!

          Митинг за връщане на Съдебната палата на съда – 15.12.1989г. – в първите дни на т.нар. преход! Съдебната палата бе върната на съда и всъщност бе върната на българския народ, който бе давал от спестяванията си преди Втората световна война, за да се изгради тази модерна за времето си и красива и до днес сграда!

          + Протест против преждевременното въвеждане на ДДС през 1993-1994г. за адвокати! Тогава протестирахме и ДДС-то за адвокати отпадна още на другия ден от програмата на вносителите в Парламента! След години не протестирахме – затова сега си имаме ДДС!

 

          Днес представяме няколко фотографии, материални доказателства за свободолюбивия дух на адвокатите от „Митинга за връщане на Съдебната палата на съда“ от 15 декември 1989г.

          Много от нашите по-възрастни колеги от тези снимки ги няма вече, уви, но и мнозина от нас ще се разпознаят като по-млади и по-хубави.... Какви дни, какви години!

          За пълнота на информацията на младите колеги адвокати от Софийска адвокатска колегия - към онзи момент в нея имаше вписани 575 адвокати, но те изпълниха пространството пред Съдебната палата изцяло! Вижте снимките!

          Сега дали можем, след като сме 5 250 адвокати, вписани в САК????

          Тогава се борехме Съдебната палата да бъде върната изцяло на съда, като настанения по тоталитарно време в нея Национален исторически музей (НИМ) освободи сградата. В същото време служители от НИМ организираха контра-протест....

          Въобще – без битки никога не е било, млади колеги! Не бойте се, така се става истински адвокат и правозащитник – като се защитават обществени и професионални каузи, не само лични интереси!

          Разгледайте снимките и заповядайте - в 11.00 часа на 16 април 2015г. пред Съдебната палата! С тоги!

          Да защитим адвокатското достойнство и интересите на българските граждани, уважаеми колеги!

 

P.S. Качеството на снимките не е най-доброто, но ДУХА на АДВОКАТИТЕ ясно личи!

 

Асоциация „Адвокати ЗА Промяна“

 

          Снимките от митинга на 15 декември 1989г. пред Съдебната палата можете да видите ТУК:

 


 

 

Page 6 of 6

АКТУАЛНО!

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИЕ АДВОКАТИ ЗА ПРОМЯНА И РАЗВИТИЕ

DSC3264

Д Е К Л А Р А Ц И Я


Асоциация „Адвокати ЗА Промяна“ благодари сърдечно на всички свои членове и симпатизанти, подкрепили нашите кандидати на първия тур на изборите на 30 и 31 януари 2016г. за делегати и за органи на Софийска адвокатска колегия!
Декларираме, че няма да Ви предадем, приятели! Ще защитим любовта си към адвокатската професия и ще продължим да се борим за правата и свободите на адвокатите, както винаги сме го правили досега!
Въпреки настоятелните запитвания от представители на двете други групи, участвали в изборите, държим публично, а не тайно, както ни се предлага, да заявим, така че да стане ясно на всички адвокати:

НИЕ ЩЕ ПОДКРЕПИМ ЕДИНСТВЕНО НАШИТЕ КАНДИДАТИ на балотажа в неделя 7 февруари 2016г.! Колеги от тези две групи, ако Вие желаете – подкрепете се помежду си, знаем, че отдавна сте готови за това, предстои да го покажете и на адвокатската общност, можете да го направите открито или скрито!
От своя страна, каним всички столични адвокати да подкрепят оригиналните носители на промяната в адвокатурата, за да получат ефективна закрила на професионалните си интереси! Когато друга адвокатска структура се докаже с поне половината от направените от нас реформи, когато събере и запази поне наполовина размера и високото качество на нашия членски състав и най-вече – когато демонстрира чрез публично регистрирани свои действия морал в администрирането и ръководенето на адвокатските дела, ние ще я потърсим първи за сътрудничество и адвокатската общност ще разбере за това незабавно, бъдете сигурни!

Уважаеми колеги, резултатите от изборите са пред Вашите очи, но нека бъдат и във Вашите умове и във Вашите души! Гласувайте с горещо сърце и с хладен ум, Вашият глас е важен за Софийската и за Българската адвокатура!
НИЩО НЕ Е ПРЕДРЕШЕНО И НИКОЙ НЕ Е ИЗБРАН в органите на Софийската адвокатска колегия – така казва в решенията си Избирателната комисия, вярвайте й!
Затова – каним Ви да дойдете масово на изборите в неделя 7 февруари 2016г., за ДА ИЗБЕРЕМ ЗАЕДНО тези, на които вярваме, че ще защитят правата на адвокатите и интересите на адвокатската професия във все по-сложното време, в което живеем.
ПОДКРЕПЕТЕ НАШИТЕ КАНДИДАТИ, защото ТЕ СА ОРИГИНАЛА и ЗНАЯТ КАК ДА ГО ПРАВЯТ – те успешно защитиха името си на променящи Българската адвокатура!


02.02.2016г.
София
Управителен съвет на Асоциация „Адвокати ЗА Промяна“
Обединение „Адвокати ЗА ПРОМЯНА и развитие“