Language selection

English (United Kingdom)

СТАНОВИЩА ОТНОСНО СЪДЕБНИТЕ РАЙОНИ

ConfrontУважаеми колеги,
Редакцията на сайта на Асоциация „Адвокати ЗА Промяна“ прeдлага на Вашето внимание още публикации в рубриката "НОВИНИ И АНАЛИЗИ ОТ и ЗА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА".

Вижте повече детайли относно

icon-pdfСТАНОВИЩЕ НА АДВОКАТИ, ПРАКТИКУВАЩИ ПРЕДИМНО В СЪДЕБЕН РАЙОН на РС ЕЛИН ПЕЛИН

и относно

icon-pdfСТАНОВИЩЕ НА СЪДИИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ПРИ РС ЕЛИН ПЕЛИН

 


 

 

„НЕ” НА ТЕРОРА, „ДА” НА ЧОВЕШКАТА СОЛИДАРНОСТ!

NoTerrorУважеми колеги,

Всички сме потресени от извършените безумства в Париж!

Париж не е само Франция! Париж е Европа, Париж е един от символите на нашия, на човешкия СВЯТ!

Париж е символа на свободата, хуманизма и демокрацията, на човешкия прогрес! Жертви не са само парижани, жертви сме всички ние - нормалните хора, стремящи се към доброта, красота, законност и просперитет!

Нека всички изразим своята болка и съпричастност, като днес 14.11.2015г. в 19ч. пред френското посолство в София, запалим свещи и поднесем цветя в памет на невинните жертви на тероризма!

Нека кажем НЕ на идиотията и терора!

Нека кажем ДА на солидарността с мъката на парижани, ДА на моралната подкрепа на колегите от Парижката адвокатска колегия, ДА на човешкитеценности!

Асоциация „Адвокати ЗА Промяна”

 

NON AU TERREUR, OUI A LA SOLIDARITE HUMAINE!

 

Chers collègues,

Nous sommes tous choqués par la folie meurtrière qui a eu lieu hier à Paris! Paris n'est pas seulement le symbole de la France! Paris, c'est l'un des symboles du monde entier! Paris est aussi le symbole de la liberté, de l'humanisme et de la démocratie, du progrès humain! Ce ne sont pas seuls les parisiens qui en sont les victimes, mais nous tous, les gens ordinaires, qui aspirons la bonté, la beauté, la légitimité et la prospérité!

Que nous tous exprimons notre douleur et notre solidarité en déposant des fleurs devant l'Ambassade de France à Sofia pour commémorer les victimes des attentats d'hier à Paris.

Que nous tous disons NON à la folie et à la terreur!

Que nous tous disons OUI à la solidarité avec la douleur des parisiens, OUI à l'appui moral des collegues du Barreau de Paris, OUI aux valeurs humaines!

folie et à la terreur!

Association Avocats POUR Changements

 


 

 

ЗА ОБЖАЛВАНЕТО НА ГЛОБИ, НАЛОЖЕНИ НА АДВОКАТИ ОТ СЪДА

banner2Уважаеми колеги,

Поради зачестилите случаи на налагане на неоснователни и незаконни глоби на адвокати от страна на съдии, представляващо по същността си превратно упражняване на държавна правосъдна власт, понякога с користната цел да се затвори устата на адвоката и да се препятства защитата му, с цел да се осигури обезателното осъждане на подсъдимия, от страна на САС бе сезиран Международния адвокатски съюз, чийто председател, колегата адв. Мигел Лoиназ пое лично отговорността да внесе доклад по този въпрос с искане за вземане на решение за противодействие от страна на Международния адвокатски съюз срещу тези беззакония и съдебен произвол на някои български съдии. По тези причини АСС очаква да всички адвокати, на които са били наложени такива глоби да изпратят сигнали с приложени към тях конкретни доказателства.

Read more...

 

Адвокати ЗА Промяна“ ПРЕДЛАГАТ КОНЦЕПЦИЯ ЗА ЦОА „Кр. Цончев

На 23 октомври 2015г. представителите на Асоциация „Адвокати ЗА Промяна“ (ААП) във Висшия адвокатски съвет (ВАдС), както и други членове на ВАдС поискаха промяна в подхода за избор на ново ръководство на Фондацията на ВАдС „Център за обучение на адвокати „Кръстьо Цончев“ (ЦОА). Вместо директен избор на членове на Управителния съвет на ЦОА бе предложено първо да се изслушат различни концепции на кандидатите, след това да се прегледа и евентуално промени Учредителния акт на фондацията и едва накрая да се премине към гласуване на кандидатурите за членове на УС на ЦОА.
           До момента са се кандидатирали или са били предложени следните колеги:
адв. Йордан Цветанов, адв. Ели Христова, адв. Даниела Доковска, адв. Ралица Негенцова, адв. Валентин Бенатов, адв. Емилия Недева, адв. Нели Виодорова, адв. Нина Седефова, адв. Николинка Мянкова, адв. Емил Ядков, адв. Стефка Въжарова, Любомир Денев, адв. Стоян Желев, адв. Петър Китанов, проф. Дончо Хрусанов и доц. Таня Градинарова.
          След като предложената концепция бе наречена „фашизоидна“ (!?) от представители на статуквото, след изявления, че няма формално нормативно изискване кандидатите да представят концепция, след хвалебствени филипики в полза на досегашния модел на дейност на Фондация ЦОА „Кр.Цончев“, в крайна сметка разумът надделя и бе дадена възможност на всеки кандидат да подготви и представи своя концепция, а в дневния ред бе предвидена и точка за обсъждане и промяна на Учредителния акт на фондацията.
          Битката за защита правата на адвокатите продължава...

            Детайлите от предложената от нас „КОНЦЕПЦИЯ ...“ можете да видите ТУК:


 

 

„АДВОКАТИ ЗА ПРОМЯНА“ В МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

P1080556 По покана на Министъра на Правосъдието г-н Христо Иванов ръководството на Асоциация „Адвокати ЗА Промяна“ посети Министерство на правосъдието и връчи на г-н Министъра „ИНФОРМАЦИОНЕН АДРЕС“ относно „Адвокатите на България“.

 

В разговора, продължил над 1 час и половина, освен Министър Христо Иванов участва неговият съветник г-н Атанас Славов. От страна на Асоциацията участваха Председателя адвокат Марио Топчийски, както и членовете на Управителния съвет адвокат Стоян Желев, Зам.председателят адвокат Петя Колчева и Секретаря адвокат Владислав Янев.

 

Министърът на правосъдието бе запознат с позициите на „Адвокати ЗА Промяна“ относно най-важните и актуално значими теми, касаещи ежедневието на редовите Български адвокати.

 

Повече подробности за кръга разисквани проблеми можете да видите в приложения по-долу ИНФОРМАЦИОНЕН АДРЕС“.


 

 

ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС ЗА ВСЕКИ АДВОКАТ

ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС ЗА ВСЕКИ АДВОКАТ

 

        Уважаеми колеги,

        По предложение на адвокат Марио Топчийски за осигуряване на електронен подпис за всеки български адвокат от и за сметка на Висшия адвокатски съвет (ВАдС), ВАдС със свое решение № 1126 от 13.03.2015г. е възложил на членовете на ВАдС М. Топчийски и П. Божков „…да извършат проучване на всички въпроси във връзка с преференциални условия за закупуване на квалифициран електронен подпис /КЕП/ от желаещите адвокати...“.

      Такова пазарно проучване бе представено наскоро на вниманието на членовете на ВАдС.

        Съгласно ново решение на ВАС от 02.10.2015г. е прието становище да се финализират преговорите с доставчиците на КЕП, като преди това се уточни приблизителната бройка на желаещите да получат електронен подпис адвокати от цялата страна. След уточняване общия брой желаещи адвокати и след одобряване на окончателна цена, желаещите да получат КЕП ще попълват предоставени от провайдъра бланки с необходимата информация. Това най-вероятно ще става при плащане на членския внос или при посещение на място на офис на провайдъра. Следва изработване на персонален КЕП, смарт-карта и четец и предоставянето им на адвоката.

        Предстои в рамките на търговските преговори, които ще се финализират от Председателя на ВАдС, да се уточнят както срока за действителност на КЕП, така и процедурите по заплащане и доставка, които ще зависят и от броя поръчани електронни подписи общо.

        ВАЖНО Е КОЛКОТО СЕ МОЖЕ ПОВЕЧЕ АДВОКАТИ ДА ЗАЯВЯТ ПРЕД СВОИТЕ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТИ, ЧЕ ЖЕЛАЯТ ДА ПОЛУЧАТ ТАКИВА ЕЛЕКТРОННИ ПОДПИСИ, ТЪЙ КАТО ТОВА ЩЕ ПОВЛИЯЕ ВЪРХУ КРАЙНАТА ЦЕНА!

        В най-скоро време за българските адвокати предстои рязко разширение на полето на прилагане на КЕП, който за повечето от тях ще стане необходимост, подобно на компютъра и мобилния телефон днес. В този смисъл са обвързани и част от предложените промени в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата и в Законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията. Това е и част от подготовката на българските адвокати за въвеждане на ЕЛЕКТРОННОТО ПРАВОСЪДИЕ!

        Адвокатите, които вече ползват КЕП, също могат да получат свой КЕП от ВАдС, след като изтече срокът на притежавания от тях КЕП.

        Разходите за закупуване на КЕП трябва да бъдат предвидени в бюджета на ВАС за 2016г., поради което всеки желаещ да притежава електронен подпис български адвокат следва незабавно да заяви писмено или по електронен път своето желание пред своя председател на Адвокатски съвет в молба със свободен текст.

        УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ЗАЯВЕТЕ СВОЕТО ЖЕЛАНИЕ ЗА ВАШ ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС ДНЕС!

От редакцията

 

 

Допълнение от Редакцията:

По настояване на адв. П. Божков и адв. М. Топчийски, уточняваме, че финансовото участие на Висшия адвокатски съвет(ВАдС) в закупуването изцяло или частично на електронните подписи за българските адвокати е предложение на адв. М. Топчийски, а окончателното решение предстои да бъде взето. То ще зависи изцяло от броя на записалите се адвокати – колкото повече адвокати се запишат, толкова по-голяма е вероятността ВАдС да поеме изцяло финансирането. В последното заседание на ВАдС в Хасково бе обсъдена и възможността част от финансирането да се поеме от съответните адвокатски колегии.

Крайното решение е в ръцете на българските адвокати - колкото повече молби, толкова по-ниска цена на брой!

ПОИСКАЙТЕ И ЩЕ ВИ СЕ ДАДЕ, казва Светото писание!

               Уважаеми колеги, заявете своето желание за Ваш ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС ДНЕС!

 От Редакцията

 

 


 

 

ОЩЕ НЯКОЛКО ДУМИ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В КОНСТИТУЦИЯТА

ТРЕТА ВЛАСТ

(новини и анализи)

          В тази рубрика на сайта, както вече знаете, поместваме статии, новини, анализи, интервюта, видеоматериали и друга специализирана информация за „третата власт“.

          Целта ни е българските адвокати да бъдат информирани и „интелектуално провокирани“ да поразсъждават върху своите професионални проблеми, запознавайки се с текущи новини и анализи по темата.

          Разбира се, имаме и една друга важна цел, която като Асоциация „Адвокати ЗА Промяна“ вече повече от пет години отстояваме – разчупване на доскорошното мислене на досегашните ръководства за „елитарност чрез самоизолиране“ на професията ни от обществото, достигането до максимално широк кръг от граждани, наши потенциални клиенти, преобръщане на представата за адвоката като за „лош човек, вземащ Вашите пари“, постепенно възстановяване в публичното пространство на реалния образ на професията ни на адвокати като защитници на правата и интересите на гражданите и лицата, така както е определена конституционно в чл.134 от нашата Конституция.

Няма да се уморим да твърдим, че адвокатурата следва да отвоюва обратно своето активно участие в обществения дебат по най-важните и пряко касаещи ни публично разисквани теми, като представи своята оригинална експертна и друга оценъчна позиция и така приобщи обществото ни или поне повечето му членове към нашата кауза, която в крайна сметка е и кауза на гражданите – повече право, повече справедливост и повече професионализъм в правораздаването в България.

          Днес отново поместваме два видеоматериала, излъчени в различни TV- канали:

VoenenKanal1/ Военен телевизионен канал „КОМЕНТАРНО СТУДИО“

http://armymedia.bg/?p=36046

 

 

 

 

 

 

Nova2/ НОВА ТВ

http://novanews.novatv.bg/news/view/2015/09/24/125007/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-/

 

 

 

 


 

 

НОВИНИ И АНАЛИЗИ ОТ и ЗА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

НОВИНИ И АНАЛИЗИ ОТ и ЗА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

 „ТРЕТА ВЛАСТ“

(новини и анализи)

 Уважаеми колеги,

Редакцията на сайта на Асоциация „Адвокати ЗА Промяна“ прeдлага на Вашето внимание още публикации в рубриката

„ТРЕТА ВЛАСТ“

(новини и анализи)

            Предоставяме на Вашето внимание още заглавия от „вчера“ и от „днес“, касаещи по някакъв начин адвокатската професия:

 1/ „НАЙ-ТРУДНО Е ДА ПРЕБОРИШ НЕГАТИВНАТА ИНЕРЦИЯ“ – интервю на Председателя на СРС М. Лалов;

          2/ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИЦЕЛ“;

          3/ СЪС 184 гласа ПРОМЕНИТЕ В КОНСТИТУЦИЯТА МИНАХА НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ

 Приятно четене ТУК !

                                                                             От Редакцията!

 


 

 

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИЦЕЛ“

Виж повече ТУК


 

 

„НАЙ-ТРУДНО Е ДА ПРЕБОРИШ НЕГАТИВНАТА ИНЕРЦИЯ“ – интервю на Председателя на СРС М. Лалов

Виж повече ТУК:  ЧАСТ 1 и ЧАСТ 2


 

 

Page 4 of 6

АКТУАЛНО!

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИЕ АДВОКАТИ ЗА ПРОМЯНА И РАЗВИТИЕ

DSC3264

Д Е К Л А Р А Ц И Я


Асоциация „Адвокати ЗА Промяна“ благодари сърдечно на всички свои членове и симпатизанти, подкрепили нашите кандидати на първия тур на изборите на 30 и 31 януари 2016г. за делегати и за органи на Софийска адвокатска колегия!
Декларираме, че няма да Ви предадем, приятели! Ще защитим любовта си към адвокатската професия и ще продължим да се борим за правата и свободите на адвокатите, както винаги сме го правили досега!
Въпреки настоятелните запитвания от представители на двете други групи, участвали в изборите, държим публично, а не тайно, както ни се предлага, да заявим, така че да стане ясно на всички адвокати:

НИЕ ЩЕ ПОДКРЕПИМ ЕДИНСТВЕНО НАШИТЕ КАНДИДАТИ на балотажа в неделя 7 февруари 2016г.! Колеги от тези две групи, ако Вие желаете – подкрепете се помежду си, знаем, че отдавна сте готови за това, предстои да го покажете и на адвокатската общност, можете да го направите открито или скрито!
От своя страна, каним всички столични адвокати да подкрепят оригиналните носители на промяната в адвокатурата, за да получат ефективна закрила на професионалните си интереси! Когато друга адвокатска структура се докаже с поне половината от направените от нас реформи, когато събере и запази поне наполовина размера и високото качество на нашия членски състав и най-вече – когато демонстрира чрез публично регистрирани свои действия морал в администрирането и ръководенето на адвокатските дела, ние ще я потърсим първи за сътрудничество и адвокатската общност ще разбере за това незабавно, бъдете сигурни!

Уважаеми колеги, резултатите от изборите са пред Вашите очи, но нека бъдат и във Вашите умове и във Вашите души! Гласувайте с горещо сърце и с хладен ум, Вашият глас е важен за Софийската и за Българската адвокатура!
НИЩО НЕ Е ПРЕДРЕШЕНО И НИКОЙ НЕ Е ИЗБРАН в органите на Софийската адвокатска колегия – така казва в решенията си Избирателната комисия, вярвайте й!
Затова – каним Ви да дойдете масово на изборите в неделя 7 февруари 2016г., за ДА ИЗБЕРЕМ ЗАЕДНО тези, на които вярваме, че ще защитят правата на адвокатите и интересите на адвокатската професия във все по-сложното време, в което живеем.
ПОДКРЕПЕТЕ НАШИТЕ КАНДИДАТИ, защото ТЕ СА ОРИГИНАЛА и ЗНАЯТ КАК ДА ГО ПРАВЯТ – те успешно защитиха името си на променящи Българската адвокатура!


02.02.2016г.
София
Управителен съвет на Асоциация „Адвокати ЗА Промяна“
Обединение „Адвокати ЗА ПРОМЯНА и развитие“