Избор на език

Bulgarian (Български)

Приложение №1 към Протокол №8

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ОРГАНИ НА САК ЗА ИЗБОРИТЕ, НАСРОЧЕНИ ЗА 30-31.01.2016г.

 

I. Кандидати, предложени за Председател на САС:

1. ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ДАНОВ
2. ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА МАЗНЕВА-ДРАГИЕВА
3. ХРИСТИНА ВИКТОРОВА ГЕОРГИЕВА
4. РАДИ ИВАНОВ ТОНЧЕВ
5. ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВА ГЕЧЕВА
6. РАЙНА ИВАНОВА АВРАМОВА – ЕЛАНДЖИЕВА
7. СТОЙКО ВЪТЕВ БЪРБОРСКИ
8. ЕЛКА БОЙЧОВА ПОРОМИНСКА
9. ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ЯНЕВ

II. Кандидати, предложени за членове на САС

1.МАРИАНА ИВАНОВА ЯКИМОВА
2.РАЙНА ИВАНОВА АВРАМОВА – ЕЛАНДЖИЕВА
3.АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ ХАМЪНОВ
4.КРАСИМИР ВАСИЛЕВ ВЪЛЕВ
5.ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА МАЗНЕВА-ДРАГИЕВА
6.ХРИСТИНА ВИКТОРОВА ГЕОРГИЕВА
7.РАДИ ИВАНОВ ТОНЧЕВ
8.ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВА ГЕЧЕВА
9.ВИОЛЕТКА СЪБЕВА СТОЯНОВА
10.СТОЙКО ВЪТЕВ БЪРБОРСКИ
11.МИГЛЕНА ВЪЛЧЕВА ТОШЕВА
12.ЕЛКА БОЙЧОВА ПОРОМИНСКА
13.ВЛАДИМИР РАДОСЛАВОВ ДОНЧЕВ
14.КОНСТАНТИН ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
15.ЕЛИЗА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
16.ВЕСЕЛИНА БЛАГОЕВА ИВАНОВА
17.НАДЯ ТОШКОВА БАНЧЕВА
18.СТЕФАН ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ
19.ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ВУЛЕВА
20.БОЖИДАР БОРИСОВ ИГНАТОВ
21.БРИГИТА ЕМИЛОВА КОСТОВА-АТАНАСОВА
22.ЕМИЛ МИТКОВ ЙОШЕВ
23.ХРИСТО НИКОЛАЕВ КОПАРАНОВ
24.ЗОЯ АНДРЕЕВА КОЦЕВА – ПЕНЕВА
25.ХРИСТО НИКОЛОВ ДИМИТРОВ
26.ЕЛИСАВЕТА ЙОРДАНОВА ЙОТОВА
27.ПАВЛИНА ИВАНОВА КИРЦОВА
28.ВЕЛИЧКА ДОНЧЕВА ПЕТРОВА
29.ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ДАНОВ
30.ХРИСТО ТОДОРОВ ХРИСТОВ
31.СВЕТЛАНА ИЛИЕВА БАЙЧЕВА
32.АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ МАШЕВ
33.ЛИДИЯ ВЪЧЕВА ДИКОВА
34.АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ
35.БОРИСЛАВ СТАНКОВ ВЪЛЧЕВ
36.ПЕЙЧО ЙОРДАНОВ ПЕЙЧЕВ
37.БОГДАН КОСТАДИНОВ ПЕТРОВ
38.ЗЛАТКА СТЕФАНОВА ДИНЕВА
39.СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАРЧЕВ
40.МАРИЯ ДИМИТРОВА ВЪЛКАНОВА
41.ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ТОНЧЕВ
42.ДЕСИСЛАВА МЕТОДИЕВА МИРАЗЧИЙСКА
43.КАТЕРИНА КОСТАДИНОВА КОНДАКЧИЕВА
44.ЖАНЕТ ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
45.ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ ЛЕКОВ
46.ВАНЯ ТРАЯНОВА СТОЯНОВА
47.НАТАЛИЯ ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА
48.ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ КИРОВ
49.ЛИЛИ НИКОЛОВА ЛОЗАНОВА
50.ДЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА ПОПОВА
51.ДИНЕЛА ИВАНОВА ВЕЛКОВА
52.ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВЪЛЧАНОВ
53.МАРИНА ИВАНОВА МАВРОВА
54.ЛЮБОМИР НИКОЛАЕВ ВЛАДИКИН
55.ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ЯНЕВ
56.МАРИЕЛА ЙОРДАНОВА СТАЙКОВА
57.ВАЛЕНТИНА ВИДИНОВА АДИРКОВА
58.ВЕНЕЛИН СЛАВЧЕВ СЛАВЧЕВ
59.ТОДОР ИЛИЕВ ТРИФОНОВ
60.ВАЛЕРИЙ ИЛИЕВ ЖДРАКОВ
61.ЛЮБОМИР НИКОЛАЕВ ТАЛЕВ
62.АЛЕКСАНДЪР ЕМИЛОВ КАШЪМОВ
63.НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ РАНГЕЛОВ
64.НИКОЛАЙ ЕВГЕНИЕВ ТЕОХАРОВ
65.СИЛВИ ТОШКОВ ГАВРИЛОВ
66.ЦЕНО ХРИСТОВ СТОЯНОВ
67.МАРИЯ ВАСИЛЕВА ДЕЛЧЕВА
68.ЦВЕТЕЛИНА МИТКОВА ДИМИТРОВА – УЗУНОВА
69.РУМЯНА БОРИСОВА НЕХРИЗОВА
70.ЮЛИАН ДИМИТРОВ СТРАШИМИРОВ
71.ТЕОДОР АРТУРОВ БОЖИНОВ
72.ВАЛЕРИ ЯНКОВ ТАРАНДОВ
73.МАРТИН ВАНЕВ ПОПОВ
74.ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ВЕЛИЧКОВ
75.НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ РУНЕВСКИ
76.ЗВЕЗДЕЛИН ЕМИЛОВ ЛАЗАРОВ
77.ИВАН ТОДОРОВ КРЪПОВ
 
III. Кандидати, предложени за членове на Контролния съвет (КС)
 
1.ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ
2.КРАСИМИР ВАСИЛЕВ ВЪЛЕВ
3.ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА МАЗНЕВА-ДРАГИЕВА
4.ХРИСТИНА ВИКТОРОВА ГЕОРГИЕВА
5.РАДИ ИВАНОВ ТОНЧЕВ
6.ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВА ГЕЧЕВА
7.ВИОЛЕТКА СЪБЕВА СТОЯНОВА
8.СТОЙКО ВЪТЕВ БЪРБОРСКИ
9.МИГЛЕНА ВЪЛЧЕВА ТОШЕВА
10.ВЕСЕЛИНА БЛАГОЕВА ИВАНОВА
11.НАДЯ ТОШКОВА БАНЧЕВА
12.БОЖИДАР БОРИСОВ ИГНАТОВ
13.ПОЛИНА ЕЛЕНКОВА ЕЛЕНКОВА- ПЕШЕВА
14.ЕЛИСАВЕТА ЙОРДАНОВА ЙОТОВА
15.ЗОЯ АНДРЕЕВА КОЦЕВА – ПЕНЕВА
16.ПАВЛИНА ИВАНОВА КИРЦОВА
17.ВЕЛИЧКА ДОНЧЕВА ПЕТРОВА
18.РУМЯНА КИРИЛОВА СТОЕВА - СИДЕРОВА
19.МИЛЧО АЛЕКСАНДРОВ ЗАНЕВ
20.ЛЮБКА ЦВЕТАНОВА ЗДРАВКОВА
21.СТАНИСЛАВА ДИМИТРОВА РАЙЧЕВА
22.СТАНЧО ЦВЕТАНОВ СТАНКОВ
23.ВЕЛИНА АСПАРУХОВА РАШКОВА
24.НИКОЛАЙ ИЛИЕВ НИКОЛОВ
25.СВЕТОЗАР СТЕФАНОВ СВЕТОЗАРОВ
26.ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ СТАНЧЕВ
27.ИВАН ГЕОРГИЕВ ВЕЛОВ
28.ИВАЙЛО БОГОМИЛОВ ЛУКАНОВ
29.ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ ГЕНОВ
30.ГЕРГАНА КРАСИМИРОВА БАКЪРДЖИЕВА
 
IV. Кандидати, предложени за Председател на Дисциплинарния съд (ДС)
 
1.ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА МАЗНЕВА-ДРАГИЕВА
2.ХРИСТИНА ВИКТОРОВА ГЕОРГИЕВА
3.РАДИ ИВАНОВ ТОНЧЕВ
4.ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВА ГЕЧЕВА
5.СТОЙКО ВЪТЕВ БЪРБОРСКИ
6.МИГЛЕНА ВЪЛЧЕВА ТОШЕВА
7.СВЕТОЗАР ГЕОРГИЕВ ЦВЕТАНОВ
8.ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ АНГЕЛОВ
 
V. Кандидати, предложени за членове на Дисциплинарния съд (ДС)
 
1.ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ
2.ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА МАЗНЕВА-ДРАГИЕВА
3.ХРИСТИНА ВИКТОРОВА ГЕОРГИЕВА
4. РАДИ ИВАНОВ ТОНЧЕВ
5.ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВА ГЕЧЕВА
6. ВИОЛЕТКА СЪБЕВА СТОЯНОВА
7.СТОЙКО ВЪТЕВ БЪРБОРСКИ
8.МИГЛЕНА ВЪЛЧЕВА ТОШЕВА
10.   СТЕФАН ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ
11.   ДАНИЕЛА ИВАНОВА НИКИФОРОВА
12.   ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ВУЛЕВА
13. ПОЛИНА ЕЛЕНКОВА ЕЛЕНКОВА- ПЕШЕВА
14. БРИГИТА ЕМИЛОВА КОСТОВА-АТАНАСОВА
15.ЕМИЛ МИТКОВ ЙОШЕВ
16.МИРОСЛАВ ТОДОРОВ МИЧЕВ
17.СВЕТОЗАР ГЕОРГИЕВ ЦВЕТАНОВ
18.СВЕТЛАНА ЛАЗАРОВА СТОИМЕНОВА
19.КАТЕРИНА КОСТАДИНОВА КОНДАКЧИЕВА
20.ЖАНЕТ ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
21.МАРИНА ИВАНОВА МАВРОВА
22.ХРИСТО ВЛАДОВ ХИНОВ
23.ВЕРА РУМЕНОВА ДАСКАЛОВА
24.ГИНКА ХРИСТОВА ТОДОРОВА
25.МИЛЕН АНГЕЛОВ ДЮЛГЕРОВ
26.ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ МАРИНОВ
27.АНЕТА КОСТАДИНОВА АНГЕЛОВА
28.МИЛЕНА ВАЛЕНТИНОВА КАЛЧЕВА-КУКУШЕВА
29.ЗДРАВКО АНДОНОВ СТОЙЧЕВ
30.ЯНКО КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ
31.МАРИЯ НИКОЛАЕВА СТЕФАНОВА
32.АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ ВЕЛИКОВ
33.КИРИЛ ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
34.ИВА ИВАНОВА ЗГУРОВА – ШОПОВА
35.ВЕРЖИНИЯ КАЛИНОВА ДАКОВА
36.СИЛВИЯ ПЪРВАНОВА ЛЮБЕНОВА
37.ЕЛЕОНОРА КИРИЛОВА ПЕТРОВА
38.ЛЮБОМИРА КОСТАДИНОВА КАРПУЗОВА
39.НИКОЛА НИКОЛОВ КАСАБОВ
40.ЛЮДМИЛ ЦВЕТАНОВ МОШОЛОВ
41.РУСКА ГЕОРГИЕВА ДУЧЕВА
42.ЯСЕН ГЕОРГИЕВ СТОЕВ
43.НАТАЛИЯ НИКОЛОВА ТОДОРОВА

 

 

АКТУАЛНО!

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИЕ АДВОКАТИ ЗА ПРОМЯНА И РАЗВИТИЕ

DSC3264

Д Е К Л А Р А Ц И Я


Асоциация „Адвокати ЗА Промяна“ благодари сърдечно на всички свои членове и симпатизанти, подкрепили нашите кандидати на първия тур на изборите на 30 и 31 януари 2016г. за делегати и за органи на Софийска адвокатска колегия!
Декларираме, че няма да Ви предадем, приятели! Ще защитим любовта си към адвокатската професия и ще продължим да се борим за правата и свободите на адвокатите, както винаги сме го правили досега!
Въпреки настоятелните запитвания от представители на двете други групи, участвали в изборите, държим публично, а не тайно, както ни се предлага, да заявим, така че да стане ясно на всички адвокати:

НИЕ ЩЕ ПОДКРЕПИМ ЕДИНСТВЕНО НАШИТЕ КАНДИДАТИ на балотажа в неделя 7 февруари 2016г.! Колеги от тези две групи, ако Вие желаете – подкрепете се помежду си, знаем, че отдавна сте готови за това, предстои да го покажете и на адвокатската общност, можете да го направите открито или скрито!
От своя страна, каним всички столични адвокати да подкрепят оригиналните носители на промяната в адвокатурата, за да получат ефективна закрила на професионалните си интереси! Когато друга адвокатска структура се докаже с поне половината от направените от нас реформи, когато събере и запази поне наполовина размера и високото качество на нашия членски състав и най-вече – когато демонстрира чрез публично регистрирани свои действия морал в администрирането и ръководенето на адвокатските дела, ние ще я потърсим първи за сътрудничество и адвокатската общност ще разбере за това незабавно, бъдете сигурни!

Уважаеми колеги, резултатите от изборите са пред Вашите очи, но нека бъдат и във Вашите умове и във Вашите души! Гласувайте с горещо сърце и с хладен ум, Вашият глас е важен за Софийската и за Българската адвокатура!
НИЩО НЕ Е ПРЕДРЕШЕНО И НИКОЙ НЕ Е ИЗБРАН в органите на Софийската адвокатска колегия – така казва в решенията си Избирателната комисия, вярвайте й!
Затова – каним Ви да дойдете масово на изборите в неделя 7 февруари 2016г., за ДА ИЗБЕРЕМ ЗАЕДНО тези, на които вярваме, че ще защитят правата на адвокатите и интересите на адвокатската професия във все по-сложното време, в което живеем.
ПОДКРЕПЕТЕ НАШИТЕ КАНДИДАТИ, защото ТЕ СА ОРИГИНАЛА и ЗНАЯТ КАК ДА ГО ПРАВЯТ – те успешно защитиха името си на променящи Българската адвокатура!


02.02.2016г.
София
Управителен съвет на Асоциация „Адвокати ЗА Промяна“
Обединение „Адвокати ЗА ПРОМЯНА и развитие“