Избор на език

Bulgarian (Български)

Дейности

   Асоциация „Адвокати ЗА Промяна” е първата неправителствена организация, поставила си за цел да спомогне за налагането на единните европейски правила за практикуване на адвокатската професия и на добрите европейски практики по защитата правата на редовите адвокати, включително и пред ръководството на адвокатската колегия.

   Защита на правата на адвокатите е предвидена чрез поредица от конкретни инициативи за рязко подобряване на управлението на Софийска адвокатска колегия, като:

  • Годишен финансов одит” на САК;
  • „Предвидимост и прозрачност” на дейността на органите на САК;
  •  „Намаляване на дисциплинарните производства за закъснели вноски”;
  • „Приемане на „Програма за допълващата квалификация” на практикуващите адвокати, включваща като задължителен елемент практическо обучение по „Право на Европейския съюз”;
  • Приоритет на дейността на асоциацията е запознаване на Съвета на САК, на държавните и общинските органи и на обществото с проблемите на професията „адвокат” в столицата и публично осъзнаване на нейната конституционна значимост като неразделна част от правосъдната система на България.

   Актуални проблеми пред асоциацията са:

  •  „Изработване и приемане на „Публична позиция на САК относно проблемите за местоположението и за пропускателния режим на съдебните сгради”;
  • „Изработване и приемане на нова Наредба за служебни защитници и особени представители по Закона за правната помощ, изключваща възнаграждения, по-малки от минималните по Наредба №1 на ВАС;”
  • „Изработване и приемане на „Публична позиция на САК и на ВАС относно законовите преференции за други правни професии, ощетяващи правата на адвокатите”;

   Нашите виждания за промяна на условията за практикуване на адвокатската професия и повишаване на авторитета й включват и :

  •  „Целогодишно използване от адвокатите на недвижимите имоти на САК за почивка, но и за тяхната допълваща квалификация”;
  •  „Въвеждане на публичен ежемесечен отчет на разходите за служебен автомобил”;

    Важен акцент в дейността на организацията е стремежът към рязко повишаване на професионалната квалификация на адвокатите, особено в областта на европейското общностно право и в областта на актуалните въпроси на европейската интеграция на новите страни-членки.

    Прозрачност в действията, демократизиране както и налагане на добри европейски практики  ще се преследват като цели в следващите три до пет години.

 

АКТУАЛНО!

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИЕ АДВОКАТИ ЗА ПРОМЯНА И РАЗВИТИЕ

DSC3264

Д Е К Л А Р А Ц И Я


Асоциация „Адвокати ЗА Промяна“ благодари сърдечно на всички свои членове и симпатизанти, подкрепили нашите кандидати на първия тур на изборите на 30 и 31 януари 2016г. за делегати и за органи на Софийска адвокатска колегия!
Декларираме, че няма да Ви предадем, приятели! Ще защитим любовта си към адвокатската професия и ще продължим да се борим за правата и свободите на адвокатите, както винаги сме го правили досега!
Въпреки настоятелните запитвания от представители на двете други групи, участвали в изборите, държим публично, а не тайно, както ни се предлага, да заявим, така че да стане ясно на всички адвокати:

НИЕ ЩЕ ПОДКРЕПИМ ЕДИНСТВЕНО НАШИТЕ КАНДИДАТИ на балотажа в неделя 7 февруари 2016г.! Колеги от тези две групи, ако Вие желаете – подкрепете се помежду си, знаем, че отдавна сте готови за това, предстои да го покажете и на адвокатската общност, можете да го направите открито или скрито!
От своя страна, каним всички столични адвокати да подкрепят оригиналните носители на промяната в адвокатурата, за да получат ефективна закрила на професионалните си интереси! Когато друга адвокатска структура се докаже с поне половината от направените от нас реформи, когато събере и запази поне наполовина размера и високото качество на нашия членски състав и най-вече – когато демонстрира чрез публично регистрирани свои действия морал в администрирането и ръководенето на адвокатските дела, ние ще я потърсим първи за сътрудничество и адвокатската общност ще разбере за това незабавно, бъдете сигурни!

Уважаеми колеги, резултатите от изборите са пред Вашите очи, но нека бъдат и във Вашите умове и във Вашите души! Гласувайте с горещо сърце и с хладен ум, Вашият глас е важен за Софийската и за Българската адвокатура!
НИЩО НЕ Е ПРЕДРЕШЕНО И НИКОЙ НЕ Е ИЗБРАН в органите на Софийската адвокатска колегия – така казва в решенията си Избирателната комисия, вярвайте й!
Затова – каним Ви да дойдете масово на изборите в неделя 7 февруари 2016г., за ДА ИЗБЕРЕМ ЗАЕДНО тези, на които вярваме, че ще защитят правата на адвокатите и интересите на адвокатската професия във все по-сложното време, в което живеем.
ПОДКРЕПЕТЕ НАШИТЕ КАНДИДАТИ, защото ТЕ СА ОРИГИНАЛА и ЗНАЯТ КАК ДА ГО ПРАВЯТ – те успешно защитиха името си на променящи Българската адвокатура!


02.02.2016г.
София
Управителен съвет на Асоциация „Адвокати ЗА Промяна“
Обединение „Адвокати ЗА ПРОМЯНА и развитие“